Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Rozšíření Kandidátského seznamu

Rozšíření Kandidátského seznamu

Rozšíření Kandidátského seznamu o pět látek
17. 12. 2015 byl Kandidátský seznam  (KS) rozšířen o dalších pět látek. KS obsahuje nyní celkem 168 SVHC látek, nově přidané SVHC látky jsou:
  • 1,3-propansulton (ES 214-317-9, CAS 1120-71-4) používaný jako kapalný elektrolyt do lithiových baterií;
  • UV-327 (ES 223-383-8, CAS 3864-99-1) používaná jako činidlo nebo UV-ochrana do nátěrových hmot, plastů, kaučuku a kosmetických výrobků;
  • UV-350 (ES 253-037-1, CAS 36437-37-3) používaná jako činidlo nebo UV-ochrana do nátěrových hmot, plastů, kaučuku a kosmetických výrobků;
  • nitrobenzen (ES 202-716-0, CAS 98-95-3) používaný jako chemikálie a pomocná látky;
  • perfluorononanová kyselina a její sodné a amonné soli (ES 206-801-3, CAS 375-95-1, 21049-39-8, 4149-60-4) používaná při výrobě fluoropolymerů, čisticích prostředků a na povrchovou úpravu textilu.
Více informací viz webová stránka agentury ECHA: ECHA/PR/15/18 a číslo rozhodnutí: ED/79/2015

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců (od data jejich zařazení na Kandidátský seznam), pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

–   látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních,

–   látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.


Mohlo by vás zajímat:
Příprava omezení stabilizátorů v PVC na bázi olova a jeho sloučenin

Na webové stránce ECHA je nyní do 15. 2. 2016 otevřená výzva k předložení připomínek a důkazů k omezení stabilizátorů na bázi olova a jeho sloučeni...