Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v lednu 2016

Harmonizované normy v lednu 2016

V Úředním věstníku EU byly v lednu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • Sdělení Komise 2016/C 014/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění);
  • Sdělení Komise 2016/C 014/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (přepracované znění);
  • Sdělení Komise 2016/C 014/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel;
  • Sdělení Komise 2016/C 014/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH);
  • Oprava sdělení Komise 2016/C 014/05 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků.