Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nové normy pro management kvality a environmentální management

Nové normy pro management kvality a environmentální management

V únoru 2016 ÚNMZ vydal tyto dvě důležité technické normy, které používá systém managementu kvality a systém environmentálního managementu:
  • ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky (01 0321) (cs) náhled (1. 3. 2016 zruší a nahradí ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 9001:2010 ed. )
  • ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití (01 0901) (cs) náhled (1. 3. 2016 zruší a nahradí ČSN EN ISO 1400:2005)
Bližší informace také na webových stránkách ÚNMZ ZDE.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR připravuje také vydání těchto norem: STN EN ISO 9000:2016,
STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016, více informací ZDE.