Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Změna přílohy XVII nařízení REACH

Změna přílohy XVII nařízení REACH

Nařízení Komise č. (EU)2016/266 , kterým se mění příloha XVII nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o kadmium (omezení se týká použití kadmia a jeho sloučenin v nátěrových barvách a v nátěrových barvách s obsahem zinku)