Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nově vydané zákony

Nově vydané zákony

31. 3. 2016 byl vydán ve Sbírce ČR nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon č. 90/2016 Sb. nabývá účinnosti 15. 4. 2016. Zákon o posuzování shody upravuje technické požadavky na stanovené výrobky ze sektorů, které jsou na úrovní EU harmonizovány podle zásad nového legislativního rámce a upřesňuje práva a povinnosti související s posuzováním shody výrobků. V návaznosti na zákon o posuzování shody dne 31. 3. 2016  ve Sbírce ČR byla také vydána novela zákona č. 22/1997 Sb. a to zákonem č. 91/2016 Sb. Nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody a novela zákona č. 22/1997 Sb. zásadním způsobem změní legislativu uvádění výrobků na trh.  Podrobnosti těchto změn najdou registrovaní účastníci portálu Zákony a normy v nové kapitole: NOVÝ ZÁKON O POSUZOVÁNÍ SHODY STANOVENÝCH VÝROBKŮ a NOVELA ZÁKONA č. 22/1997 Sb.