Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nové nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích

Nové nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích

31. 3. 2016 bylo vydáno na OJ EU nové nařízení EP a Rady č.  (EU)2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Nařízení EP a Rady č. (EU)2016/425  zruší 21. 4. 2018 a nahradí směrnici Rady 89/686/EHS.