27.09.2023 Nařízení Komise č. (EU)2023/2055

Nařízení Komise (EU)2023/2055 ze dne 25. září 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrac...

30.08.2023 Postup pro vydávání žádostí o normalizaci (mandátů)

Rozhodnutí Stálého výboru států ESVO č. 1/2022/SC  (slovenská verze) o postupu pro vydávání žádostí o normalizaci evropským normalizačním organizac...

21.07.2023 Omezení pro formaldehyd a uvolňovače formaldehydu: (EU)2023/1464

Změna nařízení REACH: nařízení Komise č. (EU)2023/1464, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud ...

21.07.2023 Změna nařízení (EU) č. 10/2011 (nařízení PIM)

Nařízení Komise (EU)2023/1442, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinam...

21.07.2023 Nové nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230 o strojních zařízeních

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/1230  ve znění opravy z 4. 7. 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/...

30.06.2023 Požadavky na bezpečnost evropských norem pro některé výrobky pro děti

30. 6. 2023 bylo vydáno rozhodnutí Komise (EU)2023/1338 o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro některé výrobky pro dět...

08.06.2023 Nové nařízení EP a Rady č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Nařízení EP a Rady č. (EU)2023/988  (sk verze) o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení EP a Rady č. (EU)1025/2012 a směrnice EP a Rady (EU)2...

27.04.2023 Nový zákon o dozoru nad trhem

Zákon č. 87/2023 Sb.  o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) nabyl účinnost od ...