Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

Stav normy: Harmonizovaná
Název sektoru EN 1005-2:2003+A1:2008: MD | Strojní zařízení
Oblast EN 1005-2:2003+A1:2008: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES

aktuální znění
/ změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů

rozhodnutí Komise:
2006/732/ES; 2006/733/ES; 2014/78/EU
prováděcí rozhodnutí:
(EU)2015/1085; (EU)2015/975; (EU)2015/1377;
(EU)2015/2182; (EU)2015/1159; (EU)2016/175 ve znění opravy; (EU)2016/382; (EU)2016/530
/ „Guidance document"
nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
(aktuální znění)

nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z.
(aktuální znění)
Vydaná: září, 2009

ČSN

ČSN EN 1005-2+A1:2009  

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od ÚNMZ službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.