Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 633 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 45020:2007 010101 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 010106 Posuzování shody - Slovník a základní principy
ČSN EN 1325:2014 010120 Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
ČSN EN ISO 9000:2016 010300 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 19011:2019 010330 Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN ISO 10005:2019 010332 Management kvality – Směrnice pro plány kvality
ČSN ISO 10006:2019 010333 Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech
ČSN ISO 10006 ed. 2 (Zruš.):2004 010333 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
ČSN ISO 10001 (Zruš.):2008 010340 Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 21500:2013 01 0345 Návod k managementu projektu
TNI 010350:2010 010350 Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
ČSN ISO 31000 (zruš.):2010 010351 Management rizik – Principy a směrnice
ČSN ISO 30401:2019 010361 Systémy managementu znalostí – Požadavky
ČSN ISO 55000:2015 010375 Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
ČSN ISO 28000:2010 010381 Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
ČSN ISO 19443:2019 010382 Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
ČSN ISO 10241-1:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
ČSN ISO 10241-2:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
ČSN ISO 1087-1:2002 010501 Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
ČSN ISO 860:2018 010502 Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
ČSN EN 13306:2018 010660 Údržba - Terminologie údržby
ČSN ISO 45001:2018 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití
ČSN OHSAS 18001 (zruš.):2008 01 0801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
ČSN EN ISO 14001:2016 01 0901 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
ČSN EN ISO 14004:2016 010904 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14046:2016 010946 Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN ISO 14050:2010 010950 Environmentální management - Slovník
ČSN P ISO/TS 14837-31:2019 011407 Vibrace – Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy – Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení
ČSN ISO 21940-2:2018 011449 Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 2: Slovník
ČSN ISO 13372:2013 011470 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím