Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 1068 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 45020:2007 010101 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (Zrušená) 010106 Posuzování shody - Slovník a základní principy
ČSN EN ISO/IEC 17000:2020 010106 Posuzování shody – Slovník a základní principy
ČSN EN ISO 20387:2021 010107 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky
ČSN EN 1325:2014 010120 Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
ČSN EN ISO 9000:2016 010300 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN ISO 18091:2020 010323 Systémy managementu kvality – Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
ČSN EN ISO 19011:2019 010330 Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN ISO 10005:2019 010332 Management kvality – Směrnice pro plány kvality
ČSN ISO 10006:2019 010333 Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech
ČSN ISO 10006 ed. 2 :2004 (Zrušená) 010333 Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
ČSN ISO 10007:2020 010334 Management kvality – Směrnice pro management konfigurace
ČSN ISO 10001 :2008 (Zrušená) 010340 Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 21500:2013 (Zrušená) 010345 Návod k managementu projektu
ČSN ISO 21500:2021 010345 Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce
TNI 010350:2010 010350 Management rizik - Slovník (Pokyn 73)
ČSN ISO 31000:2018 010351 Management rizik – Směrnice
ČSN ISO 31000 :2010 (Zrušená) 010351 Management rizik – Principy a směrnice
ČSN ISO 30401:2019 010361 Systémy managementu znalostí – Požadavky
ČSN ISO 55000:2015 010375 Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
ČSN ISO 28000:2010 010381 Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
ČSN ISO 19443:2019 010382 Systémy managementu kvality – Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
ČSN EN 17161:2020 010393 Design pro všechny – Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny – Rozšíření okruhu uživatelů
ČSN ISO 10241-1:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
ČSN ISO 10241-2:2017 010500 Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
ČSN ISO 1087-1:2002 010501 Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
ČSN ISO 860:2018 010502 Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
ČSN EN 13306:2018 010660 Údržba - Terminologie údržby
ČSN ISO 45001:2018 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití
ČSN OHSAS 18001 :2008 (Zrušená) 010801 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím