Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 302 454 V2.1.1

Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Stav normy: Zrušená EN 302 454 V2.1.1 je nahrazena   EN 302 454 V2.2.1 EN 302 454-2 V1.2.1 (Zrušená)
Poznámka:
Znění EAD: EN 302 454 V2.1.1 ()
Název sektoru EN 302 454 V2.1.1: RED | Rádiová zařízení (NLF)
Oblast EN 302 454 V2.1.1: Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
znění včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139
(13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ Nařízení v přenesené pravomoci (EU)2019/320 (použije se od 17. 3. 2022)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. 2019/558
/ Rozhodnutí č. 2019/559
/ Rozhodnutí č. 2019/347
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Rozhodnutí č. 2006/771/ES znění včetně změny  č. (EU)2019/1345
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES včetně změny č. (EU)2019/235 ve znění opravy z 1. 4 .2019;
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538
nařízení vlády č. 193/2016 Z.z. ve znění nařízení vlády č. 332/2019 Z.z.
Ukončení období souběžné existence: 31.05.2018 (RED)
Vydaná: ledna, 2018

ČSN

ČSN ETSI EN 302454 V2.1.1:2018 platí souběžně s ČSN ETSI EN 302454-2 V1.2.1:2016

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím