Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)...

Název sektoru: Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Oblast: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Zkratka: IRS
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady č. 2008/57/ES
aktuální znění
/ byla 31. 10. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí č. (EU)2016/797 (aktuální znění)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2018/545  (aktuální znění)
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2020/424
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2019/250 (aktuální znění)
/ rozhodnutí Komise (EU)2018/1614
ostatní související předpisy:
rozhodnutí Komise č. (EU)2017/1474, nařízení Komise
č. (EU)1299/2014 (aktuální znění);  rozhodnutí Komise 2009/965/ES (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2010/713/EU; rozhodnutí Komise č. 2011/155/EU; nařízení Komise č. (EU)1304/2014 (aktuální znění); rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (znění 16. 6. 2020) bylo zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773 aktuální znění; nařízení Komise č. (EU)454/2011 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1301/2014 (aktuální znění); nařízení Komise č. (EU)1302/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1300/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1303/2014 (aktuální znění); nařízení Komise (EU) č. (EU)1305/2014 (znění včetně změny (EU)2021/541); rozhodnutí Komise č. 2014/880/EU bylo 16. 6. 2019 zrušeno nařízením č. (EU)2019/777; doporučení Komise č. 2014/897/EU; doporučení Komise č. 2014/881/EU; nařízení č. (EU)2016/919 (aktuální znění); nařízení Komise č. 402/2013 (aktuální znění); nařízení č. (EU)321/2013 (aktuální znění); směrnice č. (EU)2016/798 (aktuální znění); rozhodnutí Komise 2007/756/ES (aktuální znění) 16. 6. 2021 zrušeno (EU)2018/1614; doporučení č. (EU)2019/780; prováděcí rozhodnutí Komise č. 2011/665/EU (znění včetně změny (EU)2021/701)
nařízení vlády č. 133/2005 Sb.
aktuální znění
vyhláška č. 352/2004 Sb.
zákon č. 513/2009 Z.z.
aktuální znění
Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 3381:2011 ČSN EN ISO 3381:2011 Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12080:2017 nahrazuje EN 12080:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12080:2018 nahrazuje ČSN EN 12080+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12081:2017 nahrazuje EN 12081:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12081:2018 nahrazuje ČSN EN 12081+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12082:2017 nahrazuje EN 12082:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12082:2019 nahrazuje ČSN EN 12082+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12663-1:2010+A1:2014 nahrazuje EN 12663-1:2010Zrušená ČSN EN 12663-1 + A1:2015 nahrazuje ČSN EN 12663-1:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy) 10.08.2018 (IRS) 08.07.2016 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12663-2:2010 ČSN EN 12663-2:2010 Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12665:2011 ČSN EN 12665:2012 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13103-1:2017 nahrazuje EN 13103:2009+A2:2012Zrušená EN 13104:2009+A2:2012Zrušená ČSN EN 13103-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13103+A2:2013(Zrušená) ČSN EN 13104+A2:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13129:2016 ČSN EN 13129:2018 Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13145:2001+A1:2011 ČSN EN 13145+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Dřevěné příčné a výhybkové pražce 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-1:2016 nahrazuje EN 13230-1:2009Zrušená ČSN EN 13230-1:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-1:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-2:2016 nahrazuje EN 13230-2:2009Zrušená ČSN EN 13230-2:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-2:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-3:2016 nahrazuje EN 13230-3:2009Zrušená ČSN EN 13230-3:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-3:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-4:2009 ČSN EN 13230-4:2010(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13231-5:2018 ČSN EN 13231-5:2019 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13232-2:2003+A1:2011 ČSN EN 13232-2+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13232-3:2003+A1:2011 ČSN EN 13232-3+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13232-4:2005+A1:2011 ČSN EN 13232-4+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13232-5:2005+A1:2011 ČSN EN 13232-5+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13232-6:2005+A1:2011 ČSN EN 13232-6+A1:2012 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím