Informační systém Uvádění výrobků na trh

Emise do životního prostředí - Pitná voda

předpis

název předpisu

konkrétní ustanovení

258/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

§ 3, § 3a

38/2001 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

§ 10, § 11, § 11a, §11 b, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 20, příloha 1, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 7, příloha 8, příloha 10

409/2005 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody

§ 3, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, Příloha 1

252/2004 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
/ změna vyhláškou č. 70/2018 Sb. platí od 27. 4. 2018

§ 2, § 3, § 11, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 5, příloha 6

307/2002 Sb.

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně
// byla 31. 12. 2016 zrušena zákonem č. 263/2016 Sb.

§ 97, příloha 10

263/2016 Sb.
(aktuální znění)

Zákon atomový zákon

§ 9, § 100

422/2016 Sb.

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

§ 98, § 99, § 100,
§ 101

Požadavky na hotové výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku (vyhláška č. 38/2001 Sb.)

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN 62 1156:1986 62 1156 Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
Výluhová zkouška a obecné hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou (vyhláška č. 409/2005 Sb. a vyhláška č. 252/2004 Sb.)

Označení normy

Třídicí znak

Název normy

ČSN EN 196-1:2016 72 2100 Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
(maximální doba zrání)
ČSN EN 12902:2005 75 5702 Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 8795:2001  64 3137 Plastové potrubní systémy pro rozvod pitné vody - Stanovení migrace - Stanovení migračních hodnot plastových trubek, tvarovek a jejich spojů
ČSN EN 1622:2007 75 7330 Jakost vod - Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN)
ČSN EN ISO 5667-14:2017 75 7051 Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi


Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím