Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Upřesnění k harmonizovaným normám

Upřesnění k harmonizovaným normám

Následující text má sloužit k vysvětlení, proč jsou v databázi všech harmonizovaných norem některé normy EN nebo ČSN značeny červeným písmem, dále proč jsou některé řádky jinak podbarveny (růžově nebo žlutě), popřípadě, co znamená slovní vyjádření u označení některých norem.

Evropské normy (EN) se stávají harmonizovanými (hEN), tzn. lze je používat pro účely značení CE a prokazování shody s daným předpisem až poté, jakmile byly oznámeny jako harmonizované v řadě C Úředního věstníku EU (OJEU). U některých zveřejněných hEN bývá v OJEU uveden "Odkaz na nahrazovanou normu" a „Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy“, což je datum, do kdy lze vedle sebe používat nově zveřejněnou i nahrazovanou normu.

Pokud u označení EN nebo ČSN není v této databázi uvedeno žádné slovní upřesnění, ani označení normy není zvýrazněno červeně a řádek má standardní světlé podbarvení, jde vždy o  platnou harmonizovanou normu. např. EN 71-4:2013.

Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované evropské normy nebo ČSN a ještě platí období souběžné existence je označení normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená (zatím harmonizovaná)“, např. EN 15274:2007.  I když je evropská norma zrušena, ponechávají se po dobu souběžné existence většinou obě odpovídající ČSN v platnosti, přičemž je u nich uvedeno „Souběžná platnost“ a „platí souběžně s...“, např.  EN 54-12:2015. Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované EN nebo ČSN a již skončilo období souběžné existence, je označení normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená“, např. EN 388:1994.

Pokud byla evropská harmonizovaná norma zrušena a nahrazena novou evropskou normou, která ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je třeba pro účely prokazování shody  a označování CE používat tuto zrušenou normu až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU. U zrušené EN a také ČSN, která ji zavádí (pokud byla také již zrušena), je v databázi proto uvedeno upřesnění „Zrušená (zatím harmonizovaná)“ a celý řádek je pro lepší upozornění na tuto skutečnost podbarven růžově. Přitom u nové EN, která ji nahrazuje a ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je uvedeno „Zatím neharmonizovaná“ a totéž u ČSN, která tuto novou EN zavádí, viz např. EN 1304:2005.
 
U některých harmonizovaných norem může být v OJEU uveden „Datum platnosti normy jako harmonizované“. Pokud toto datum ještě nenastalo (např. u EN 16034:2014 začíná až 1. 11. 2016), je v této databázi u označení EN i u příslušné ČSN uvedeno upřesnění „zatím neharmonizovaná“, a celý řádek je pro rozlišení od ostatních podbarven žlutě.


Další obecné informace k harmonizovaným normám:

I když evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem, splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se považuje za splnění příslušných ustanovení evropského harmonizačního předpisu.

I když tyto přílohy ZA nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků evropského harmonizačního předpisu jsou závazné, zejména pokud jde o opatření výrobku označením CE.

Jedna harmonizovaná norma může být zveřejněna v OJEU i k více harmonizačním předpisům, např. EN 621:2009 (CPR a GAD).

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN. Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že v okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná norma, která byla již zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou (ne až okamžikem zveřejnění její harmonizace k příslušnému předpisu ve Věstníku ÚNMZ).
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím