Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Upřesnění k harmonizovaným normám

Upřesnění k harmonizovaným normám

Následující text má sloužit k vysvětlení, proč jsou v databázi všech harmonizovaných norem některé normy EN nebo ČSN značeny červeným písmem, dále proč jsou některé řádky podbarveny růžově, popřípadě, co znamená slovní vyjádření u označení některých norem.

Evropské normy (EN) se stávají harmonizovanými (hEN), tzn. lze je používat pro účely značení CE a prokazování shody s daným předpisem až poté, jakmile byly oznámeny jako harmonizované v Úředním věstníku EU (OJEU). Od r. 2019 nejsou evropské harmonizované normy (hEN) zveřejňovány v řadě C OJEU, ale v řadě L OJEU (jako prováděcí rozhodnutí Komise). Nevychází ani již celý kompletní seznam hEN, který by nahrazoval předešlý seznam, ale jen dodatek, ve kterém je uvedeno, které normy nebo EAD jsou nově vyhlášené jako harmonizované, popř. které jsou zrušené.  U některých zveřejněných hEN bývá v OJEU uveden "Odkaz na nahrazovanou normu" a „Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy“, což je datum, do kdy lze vedle sebe používat nově zveřejněnou i nahrazovanou normu.

Pokud u označení EN nebo ČSN není v této databázi uvedeno žádné slovní upřesnění, ani označení normy není zvýrazněno červeně a řádek má standardní světlé podbarvení, jde vždy o  platnou harmonizovanou normu. např. EN 71-4:2013.

Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované evropské normy nebo ČSN a ještě platí období souběžné existence je označení normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená (zatím harmonizovaná)“, např. EN 54-3:2001.  Pokud došlo ke zrušení nahrazované harmonizované EN nebo ČSN a již skončilo období souběžné existence, je označení normy červeně zvýrazněno a doplněno slovním vyjádřením „Zrušená“, např. EN 442-1:2014.

Pokud byla evropská harmonizovaná norma zrušena a nahrazena novou evropskou normou, která ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je třeba pro účely prokazování shody  a označování CE používat tuto zrušenou normu až do doby, než bude nová EN zveřejněna v OJEU. U zrušené EN a také ČSN, která ji zavádí (pokud byla také již zrušena), je v databázi proto uvedeno upřesnění „Zrušená (zatím harmonizovaná)“ a celý řádek je pro lepší upozornění na tuto skutečnost podbarven růžově. Přitom u nové EN, která ji nahrazuje a ještě nebyla zveřejněna v OJEU, je uvedeno „Zatím neharmonizovaná“ a totéž u ČSN, která tuto novou EN zavádí, viz např. EN 1304:2005.
 

Další obecné informace k harmonizovaným normám:

I když evropské harmonizované normy jsou nezávazné a nezávazné musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem, splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se považuje za splnění příslušných ustanovení evropského harmonizačního předpisu.

I když tyto přílohy ZA nejsou normativní, ale pouze informativní, z hlediska plnění požadavků evropského harmonizačního předpisu jsou závazné, zejména pokud jde o opatření výrobku označením CE.

Jedna harmonizovaná norma může být zveřejněna v OJEU i k více harmonizačním předpisům, např. EN 621:2009 (CPR a GAD).

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN. Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že od okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná evropská norma, která byla již před tím zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou. Harmonizované normy již nejsou k příslušným předpisům zveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím