Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.10.2020 - 31.10.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 60519-1:2015 nahrazuje EN 60519-1:2011Zrušená ČSN EN 60519-1 ed. 4:2015Změna Z1-10.20 nahrazuje ČSN EN 60519-1 ed. 3:2011Změna Z1-11.15(Zrušená) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 14.04.2018 (LVD) 14.04.2018 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 62841-2-11:2016 nahrazuje EN 60745-2-11:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 62841-2-11:2016Změna A1-10.20 nahrazuje ČSN EN 60745-2-11 ed. 2:2010Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem 09.09.2016 (MD) 23.12.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN 407:2004 nahrazuje EN 407:1994Zrušená ČSN EN 407:2005Změna Z1-10.20(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) 21.04.2018 (PPE) 06.10.2005 (PPE) 06.10.2005 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 13480-2:2017 nahrazuje EN 13480-2:2012Zrušená ČSN EN 13480-2:2018Změna A1-5.19Změna A2-5.19Změna A7-10.20Změna A3-5.19 nahrazuje ČSN EN 13480-2:2013Změna A2-3.17Změna A1-5.14(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2018        
A2:2018        
A3:2018        
A7:2020        
EN 60335-2-27:2013 ČSN EN 60335-2-27 ed. 4:2014Změna A2-10.20Změna A1-10.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2020     22.06.2021 (LVD)    
A2:2020     22.06.2021 (LVD)    
EN 60335-2-85:2003 ČSN EN 60335-2-85 ed. 2:2004Změna A11-2.19Změna A1-12.08Změna A2-10.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2020     22.06.2021 (LVD)    
A11:2018        
A1:2008
IEC 60335-2-85:2002/A1:2008
       
EN 60947-2:2017 nahrazuje EN 60947-2:2006Zrušená ČSN EN 60947-2 ed. 4:2018Změna A1-8.20Oprava 1-8.18 nahrazuje ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007Oprava 1-8.07Změna A1-4.10Změna A2-12.13Změna Z1-2.18(Zrušená) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2020     30.11.2020 (LVD)    
EN 60947-5-2:2007 nahrazuje EN IEC 60947-5-2:2020Souběžná platnost ČSN EN 60947-5-2 ed. 3:2008Změna Z2-5.21 (ruší změnu Z1-10.20) Změna Z1-10.20Změna A1-8.13 nahrazuje ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 13.05.2016 (EMC) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z. 148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012
       
EN 61293:1994 nahrazuje EN IEC 61293:2020Souběžná platnost ČSN EN 61293:1996Změna Z1-10.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61293 ed. 2:2020(Souběžná platnost) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím