Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 569 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN ISO 16757-1:2017 730112 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model
prISO 16757-2 730112 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie
ČSN P ISO/TS 12911:2014 730121 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
ČSN EN ISO 29481-2:2017 730122 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro interakce
ČSN EN ISO 29481-1:2018 730122 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
BIM (v1.1):2018 7301XX Česko-anglický výkladový slovník pro Building Information Modelling („BIM“)
ČSN EN ISO 9488:2013 730300 Solární energie - Slovník
ČSN EN ISO 10848-1:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 1: Rámcový dokument
ČSN EN ISO 10848-2:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
ČSN EN ISO 10848-3:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi –Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
ČSN EN ISO 10848- 4:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
ČSN EN ISO 9346:2008 730554 Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
ČSN EN ISO 13943:2011 730801 Požární bezpečnost - Slovník
ČSN EN 1364-2:2019 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy
ČSN EN 15254-5:2019 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254-7:2019 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 1366-11:2019 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
ČSN EN 15269-5+A1:2019 730868 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, kov
ČSN EN 15497:2015 731714 Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
ČSN EN 1090-2:2019 732601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 14229:2011 732845 Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
ČSN EN 14592+A1:2012 732862 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 13986+A1:2015 732871 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
ČSN EN 1457-2:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-1:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1858+A1:2012 734209 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 14383-1:2007 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
ČSN 736100-3:2007 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6100-1:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-2:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím