Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 629 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 8130-14:2005 673151 Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie
ČSN EN 1417:2015 691288 Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 289:2014 691289 Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 201 ed. 2:2010 691700 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 12409+A1:2012 691701 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 16474:2015 691730 Stroje na zpracování plastů a pryže - Stroje na vulkanizaci pneumatik - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13418:2013 691750 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1114-1:2012 691809 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje
ČSN EN 422:2010 691901 Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 13445-2:2019 695245 Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály
ČSN EN 14564:2017 699001 Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie
ČSN EN 15681-1:2017 701012 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti
ČSN EN ISO 12543-1:2012 701015 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis součástí
ČSN EN 1096-1:2012 701030 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 1: Definice a klasifikace
ČSN EN 15752-1:2015 701090 Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 15755-1:2015 701095 Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepicí polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky
ČSN EN 1279-5:2019 701621 Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma
ČSN EN 1341 ed. 2:2013 721861 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1342 ed. 2:2013 721862 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16954:2019 721882 Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)
ČSN EN 12326-1 ed. 2:2015 721891 Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici
ČSN EN 196-11:2019 722100 Metody zkoušení cementu – Část 11: Stanovení hydratačního tepla – Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda
ČSN EN 197-1 ed. 2:2012 722101 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
ČSN EN 413-1:2011 722102 Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 15743+A1:2015 722120 Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 459-1 ed. 3:2015 722201 Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
ČSN EN 934-2+A1:2012 722326 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
ČSN EN ISO 6927 722330 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví
ČSN EN 12004+A1:2012 722469 Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování
ČSN EN 13282-1:2013 722488 Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím