Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 703 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 10848-3:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi –Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
ČSN EN ISO 10848- 4:2019 730513 Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
ČSN EN ISO 7345:2019 730553 Tepelné chování budov a stavebních dílců – Fyzikální veličiny a definice
ČSN EN ISO 9346:2008 730554 Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
ČSN EN ISO 13370:2019 730559 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody
ČSN EN ISO 13943:2011 730801 Požární bezpečnost - Slovník
ČSN EN 1634-1+A1:2019 730852 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1364-2:2019 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy
ČSN EN 15254-5:2019 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254-7:2019 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254 -4:2020 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
ČSN EN 1366-11:2019 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
ČSN EN 1366-10+A1:2019 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře
ČSN EN 13501-1:2019 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501- 6:2019 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
ČSN EN 15269-5+A1:2019 730868 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, kov
ČSN EN 16733:2019 730892 Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
ČSN EN 15643-5:2019 730901 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb – Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
ČSN EN 15497:2015 731714 Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky
ČSN EN 1090-2:2019 732601 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 14229:2011 732845 Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
ČSN EN 14592+A1:2012 732862 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 13986+A1:2015 732871 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
ČSN EN 1457-2:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-1:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1858+A1:2012 734209 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 14383-1:2007 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
ČSN 736100-3:2007 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6100-1:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-2:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím