Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 580 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 14971:2012 855231 Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
ČSN EN ISO 11137-1:2016 855253 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
ČSN EN ISO 11137-2:2016 855253 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky
ČSN EN 556-2:2016 855255 Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označené jako „STERILNÍ“ - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek
ČSN EN ISO 11139:2019 855256 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Slovník - Termíny používané v normách pro sterilizaci a v normách pro souvisící zařízení a procesy
ČSN EN ISO 14937:2010 855262 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Obecné požadavky na charakterizaci sterilizačního činidla a vývoj, validaci a průběžnou kontrolu postupu sterilizace zdravotnických prostředků
ČSN EN ISO 13408-1:2016 855264 Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 1942:2011 856305 Stomatologie - Slovník
ČSN EN ISO 20776-1:2007 857006 Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 1: Referenční metody pro zkoušení aktivity antimikrobiálních či
ČSN EN ISO 20776-2:2009 857006 Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro – Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti – Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální
ČSN EN ISO 18113-1:2012 857027 Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 1: Termíny, definice a obecné požadavky
ČSN EN ISO 22442-1:2019 857501 Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty – Část 1: Aplikace managementu rizik
ČSN EN 1057+A1:2010 86736 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení
ČSN EN 1116 :2019 910115 Nábytek – Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení
ČSN EN ISO 10582:2019 917801 Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
ČSN EN ISO 23999:2019 917822 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí
ČSN EN 13984:2013 93419 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 1177:2018 940513 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu
ČSN EN 1176- 6 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176- 4 ed. 2:2019 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
ČSN EN 564:2015 942001 Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 565:2019 942002 Horolezecká výzbroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 567:2013 942004 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 569:2007 942006 Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12270:2014 942012 Horolezecká výzbroj – Vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12275:2013 942013 Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15151-2:2013 942020 Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím