Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 633 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 362:2005 832623 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
ČSN EN 795:2013 832628 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení
ČSN EN 813:2009 832629 Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ČSN EN 358:2019 832651 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky – Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení
ČSN EN 1497:2008 832671 Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné postroje
ČSN 83 2700:2005 832700 Ochranné oděvy - Slovník
ČSN EN 13034+A1:2009 832722 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])
ČSN EN 943-1 (Zruš.):2017 832726 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
ČSN EN 943-1+A1:2019 832726 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů – Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
ČSN EN ISO 15027-1:2013 832762 Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti
ČSN EN ISO 15027-2:2013 832762 Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti
ČSN EN 13061:2010 832777 Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13546+A1:2008 832778 Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13567+A1:2008 832779 Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14120+A1:2008 832783 Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15613:2009 832785 Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 1486:2008 832801 Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně
ČSN EN 14225-1:2019 832810 Potápěčské obleky – Část 1: Mokré obleky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14225-2:2019 832810 Potápěčské obleky – Část 2: Suché obleky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14225-3:2019 832810 Potápěčské obleky – Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 20471:2013 832820 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
ČSN EN 1073-1+A1:2019 832832 Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty
ČSN EN ISO 12100:2011 833001 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN ISO 13849-1:2017 833205 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
ČSN EN ISO 13857:2008 833212 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
ČSN EN ISO 14123-1:2017 833230 Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
ČSN EN ISO 19353 (Zruš.):2017 833251 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana
ČSN EN ISO 14122-1:2017 833280 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi a obecné požadavky na přístup
ČSN EN ISO 14122-2:2017 833280 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky
ČSN EN ISO 14122-3:2017 833280 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím