Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 633 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN ISO 15261:2006 011471 Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
ČSN ISO 18437- 6:2019 011472 Vibrace a rázy – Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů – Část 6: Superpozice čas-teplota
ČSN EN ISO 50001:2019 0115 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001 (Zruš.):2012 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 16247-3:2014 011505 Energetické audity – Část 3: Procesy
ČSN EN 16247-2:2014 011505 Energetické audity – Část 2: Budovy
ČSN EN 16247- 4:2014 011505 Energetické audity – Část 4: Doprava
ČSN EN 16247-1:2013 01 1505 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 :2016 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN ISO 50002:2016 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN EN ISO 3744:2011 011604 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3743-1:2011 011605 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3746:2011 011606 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3741:2011 011607 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
ČSN EN ISO 3745:2012 011608 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
ČSN P ISO/TS 80004-3:2011 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 80004 -1:2017 012003 Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 :2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4:2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 :2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 27687:2011 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN ISO 22301:2013 012306 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN ISO 15519-1:2019 013015 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN ISO 10209:2013 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN ISO 7573:2019 013125 Technická dokumentace produktu – Seznamy částí
ČSN ISO 129-5:2019 013130 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
ČSN ISO 129-1:2019 013130 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 8062-1:2008 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 1122-2:2014 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN ISO 18388:2019 014960 Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary a kótování
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím