Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 411 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 3743-1:2011 011605 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3746:2011 011606 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3741:2011 011607 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
ČSN EN ISO 3745:2012 011608 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
ČSN P ISO/TS 80004-3:2011 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 80004 -1:2017 012003 Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4:2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 :2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 :2016 012003 Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 27687:2011 012011 Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN ISO 22301:2013 012306 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
ČSN EN ISO 10209:2013 013101 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 8062-1:2008 014460 Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 1: Slovník
ČSN ISO 1122-2:2014 014604 Slovník termínů ozubení – Část 2: Definice vztahující se ke geometrii šnekového ozubení
ČSN EN ISO 9712:2013 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN ISO 12707 :2016 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN ISO 12718:2009 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie
ČSN EN ISO 12706:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
ČSN EN 1330-4:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 16018:2012 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array
ČSN EN 1330-2:2000 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení
ČSN EN 1330-9:2018 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
ČSN ISO 10878:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie – Slovník
ČSN EN ISO 20484:2017:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti
ČSN EN 16016-1:2012 015036 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie
ČSN EN 16714-3 :2017 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO 1891-2:2016 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593:2009 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím