Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 878 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 14050:2021 010950 Environmentální management – Slovník
ČSN ISO 14050:2010 010950 Environmentální management - Slovník
ČSN EN ISO 14063:2020 010963 Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady
ČSN EN ISO 14064-3:2019 010964 Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech
ČSN EN ISO 14090:2020 010990 Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice
ČSN ISO 2041:2020 011400 Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník
ČSN P ISO/TS 14837-31:2019 011407 Vibrace – Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy – Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení
ČSN ISO 20816-8:2020 011412 Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 8: Pístové kompresory
ČSN ISO 21940-2:2018 011449 Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 2: Slovník
ČSN ISO 13372:2013 011470 Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník
ČSN ISO 15261:2006 011471 Systémy generující vibrace a rázy - Slovník
ČSN ISO 18437- 6:2019 011472 Vibrace a rázy – Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů – Část 6: Superpozice čas-teplota
ČSN EN ISO 50001:2019 011501 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001 :2012 (Zrušená) 011501 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN 16247-1:2013 011505 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16247-2:2014 011505 Energetické audity – Část 2: Budovy
ČSN EN 16247-3:2014 011505 Energetické audity – Část 3: Procesy
ČSN EN 16247- 4:2014 011505 Energetické audity – Část 4: Doprava
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 :2016 011506 Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN ISO 50002:2016 011514 Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití (pouze část 3) MCH
ČSN EN ISO 3744:2011 011604 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3743-1:2011 011605 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3746:2011 011606 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou
ČSN EN ISO 3741:2011 011607 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti
ČSN EN ISO 3745:2012 011608 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti
ČSN EN ISO 11202:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 11204:2010 011618 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 4869-1:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku
ČSN EN ISO 4869-2:2020 011640 Akustika – Chrániče sluchu – Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
ČSN P CEN ISO/TS 80004 -1:2017 012003 Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím