Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 741 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 1885:2019 808806 Peří a prachové peří - Termíny a definice
ČSN EN 17059:2019 822010 Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci – Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14052+A1:2013 832143 Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany
ČSN EN 443:2008 832144 Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech
ČSN EN 16473:2015 832147 Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy
ČSN EN 1077:2008 832164 Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding
ČSN EN 1078+A1:2013 832166 Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí
ČSN EN 1080:2013 832167 Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti
ČSN EN 12492:2012 832170 Horolezecká výstroj – Přilby pro horolezce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 132:2000 832202 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy
ČSN EN 405+A1:2009 832226 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 137:2007 832240 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14143:2014 832244 Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
ČSN EN 15333-1:2008 832248 Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
ČSN EN 15333-2:2009 832248 Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem
ČSN EN 14593-1 :2005 (Zrušená) 832261 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Přístroje s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14593-1:2019 832261 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou – Část 1: Prostředky s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14594 (Zruš.):2005 832263 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14594:2019 832263 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem – Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 12021:2014 832282 Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Stlačené plyny pro dýchací přístroje
ČSN EN 420+A1:2010 832300 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 16350:2014 832303 Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 374-1:2004 832310 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení
ČSN EN 407:2005 832326 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
ČSN EN 388 :2017 (Zrušená) 832350 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 388+A1:2019 832350 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 14328:2005 832352 Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 4007 (Zruš.):2012 832400 Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník
ČSN EN 379+A1:2009 832431 Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry
ČSN EN ISO 20345:2012 832501 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím