Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 832 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 14229:2011 732845 Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
ČSN EN 14592+A1:2012 732862 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 13986+A1:2015 732871 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
ČSN EN 1457-1:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-2:2012 734202 Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1858+A1:2012 734209 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 14383-1:2007 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů
ČSN 73 6100-1:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-2:2008 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací
ČSN 736100-3:2007 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací
ČSN 73 6100-5:2014 736100 Názvosloví pozemních komunikací – Část 5: Dopravní telematika
ČSN EN 12697-33:2020 736160 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek
ČSN EN 12697- 44:2019 736160 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese
ČSN EN 12697- 8:2020 736160 Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí
ČSN EN 13880- 6:2020 736182 Zálivky za horka – Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení
ČSN EN 13231- 5:2019 736374 Železniční aplikace – Kolej – Přejímka prací – Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
ČSN EN 1436 :2019 737010 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a zkušební metody
ČSN EN 12966:2015 (Zrušená) 737033 Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
ČSN EN 1793- 6:2019 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1794-1:2019 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu
ČSN EN 14388 ed. 2:2016 737063 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace
ČSN EN 13964 ed. 2:2015 744521 Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 12216 (Zruš.):2003 746024 Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice
ČSN EN 12519:2019 746032 Okna a dveře – Terminologie
ČSN EN 12519 :2004 (Zrušená) 746032 Okna a dveře - Terminologie
ČSN EN 13659:2015 746035 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 14351-1+A2:2018 746075 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře
ČSN EN 12433-1:2001 747014 Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat
ČSN EN 12433-2:2001 747014 Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat
ČSN EN 12453:2019 747029 Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím