Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 687 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 1143-1:2020 916011 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory
ČSN EN ISO 10582:2019 917801 Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
ČSN EN ISO 23999:2019 917822 Pružné podlahové krytiny – Zjišťování rozměrové stálosti a zvlnění po zahřátí
ČSN EN 13984:2013 93419 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
ČSN EN 1177:2018 940513 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu
ČSN EN 1176- 6 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1176-2 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
ČSN EN 1176-3 ed. 2:2018 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
ČSN EN 1176- 4 ed. 2:2019 940515 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
ČSN EN 564:2015 942001 Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 565:2019 942002 Horolezecká výzbroj – Popruhy – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 567:2013 942004 Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 569:2007 942006 Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12270:2014 942012 Horolezecká výzbroj – Vklíněnce – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12275:2013 942013 Horolezecká výzbroj – Karabiny – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15151-2:2013 942020 Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 15151-1:2013 942020 Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 71-1:2015 (Zrušená) 943095 Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
ČSN EN 71-1+A1:2019 943095 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
ČSN EN 16232+A1:2019 943459 Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti
ČSN EN 15826 :2015 (Zrušená) 945000 Smalty - Terminologie
ČSN EN ISO 19496-1:2017 94 5000 Smalty – Terminologie – Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 1807-1:2013 96125 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
ČSN ISO 15489-1:2018 971500 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 19119 :2019 979838 Geografická informace – Služby
ČSN EN ISO 27799:2019 982021 Zdravotnická informatika – Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím