Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 566 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN ISO 10878:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie – Slovník
ČSN EN ISO 12707 :2016 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN ISO 12718:2009 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie
ČSN EN 1330-4:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 16016-1:2012 015036 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie
ČSN EN 16714-3 :2017 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO 1891-2:2016 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593:2009 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 8044:2016 038001 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice
ČSN EN 17001:2019 038706 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
ČSN EN 17002:2019 038707 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
ČSN EN ISO 17659:2005 050008 Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
ČSN EN 13622:2003 050015 Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování
ČSN EN ISO 9606-1:2018 050711 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN 60974- 8 ed. 2:2009 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu
ČSN EN ISO 17677-1:2010 052610 Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
ČSN EN ISO 25239-1:2013 052801 Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 9013:2019 053401 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu
ČSN EN 1264-1:2012 060315 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 14037-1 ed. 2:2017 061130 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 746-3:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
ČSN EN 746-2:2011 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
ČSN EN 746-1+A1:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
ČSN ISO 23550:2019 075871 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10156:2019 078310 Lahve na plyny – Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím