Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 633 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 9712:2013 015004 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN ISO 12706:2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
ČSN EN ISO 20484:2017:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti
ČSN EN ISO 12707 :2016 015005 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN 1330-9:2018 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí
ČSN EN ISO 12718:2009 015005 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Terminologie
ČSN EN 1330-2:2000 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení
ČSN EN 1330-4 (zruš.):2010 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 4: Termíny používané při zkoušení ultrazvukem
ČSN EN 16018:2012 015005 Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array
ČSN ISO 10878:2017 015005 Nedestruktivní zkoušení – Infračervená termografie – Slovník
ČSN EN 16016-1 (Zruš.):2012 015036 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické metody - Počítačová tomografie - Část 1: Terminologie
ČSN EN 16714-3 :2017 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO 17034:2017 015245 Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 015253 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 015256 Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 015257 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky
ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 015258 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody
ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 015258 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 015260 Posuzování shody – Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 015264 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti
ČSN EN 16157- 3:2019 018295 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 3: Publikace situace
ČSN EN 16157-7:2019 018295 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 7: Společné datové prvky
ČSN EN ISO 14906:2019 018382 Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)
ČSN EN ISO 1891-2:2016 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593:2009 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 8044:2016 038001 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice
ČSN ISO 7583:2019 038007 Anodická oxidace hliníku a jeho slitin – Termíny a definice
ČSN EN 17001:2019 038706 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím