Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 437 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 16714-3 :2017 015070 Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 3: Termíny a definice
ČSN EN ISO 1891-2:2016 021003 Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
ČSN ISO 6811:2001 023501 Kulová kluzná ložiska - Slovník
ČSN ISO 5593:2009 024601 Valivá ložiska - Slovník
ČSN ISO 1132-1:2005 024602 Valivá ložiska - Tolerance - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 8044:2016 038001 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice
ČSN EN ISO 17659:2005 050008 Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
ČSN EN 13622:2003 050015 Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování
ČSN EN ISO 9606-1:2018 050711 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 17677-1:2010 052610 Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
ČSN EN ISO 25239-1:2013 052801 Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 9013:2019 053401 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu
ČSN EN 1264-1:2012 060315 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 14037-1 ed. 2:2017 061130 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 746-2:2011 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
ČSN EN 746-3:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
ČSN EN 746-1+A1:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
ČSN ISO 23550:2019 075871 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 11114- 4:2019 078609 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
ČSN EN ISO 17769-2:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
ČSN EN ISO 17769-1:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
ČSN EN 14799:2007 125000 Filtry pro čištění vzduchu - Terminologie
ČSN ISO 29464:2012 125300 Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
ČSN EN 1092-1+A1:2014 131170 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1515-4:2010 131501 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES
ČSN EN 736-2:2017 133001 Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
ČSN EN 736-1:2018 133001 Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN ISO 4126-1:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-4:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
ČSN EN 378-1:2017 140647 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím