Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 566 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN ISO 11114- 4:2019 078609 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
ČSN EN ISO 17769-2:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
ČSN EN ISO 17769-1:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
ČSN EN 14799:2007 125000 Filtry pro čištění vzduchu - Terminologie
ČSN ISO 29464:2012 125300 Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
ČSN EN 1092-1+A1:2014 131170 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1515-4:2010 131501 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES
ČSN EN 736-2:2017 133001 Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
ČSN EN 736-1:2018 133001 Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN ISO 4126-1:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-4:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
ČSN EN 378-1:2017 140647 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 14511-1:2014 143010 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 8373 :2013 186501 Roboty a robotická zařízení - Slovník
ČSN EN ISO 14539:2002 186510 Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností
ČSN ISO 19719:2013 200210 Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
ČSN EN ISO 10360-1:2003 252011 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 772:2012 259300 Hydrometrická měření - Terminologie
ČSN EN 618+A1:2011 260083 Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
ČSN EN ISO 445:2010 269006 Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník
ČSN ISO 830:2000 269339 Kontejnery - Slovník
ČSN EN 1907:2005 273002 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie
ČSN EN 81-20:2015 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-50:2015 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
ČSN EN 81-28:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81- 58 :2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
ČSN EN 81-70 ed. 2:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-71:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům
ČSN EN 16719:2019 274209 Přepravní plošiny
ČSN EN 1808:2015 275003 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím