Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 584 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2:2019 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu
ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
ČSN EN 60974- 8 ed. 2:2009 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
ČSN EN ISO 17677-1:2010 052610 Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
ČSN EN ISO 25239-1:2013 052801 Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 9013:2019 053401 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu
ČSN EN 1264-1:2012 060315 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 14037-1 ed. 2:2017 061130 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 746-2:2011 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
ČSN EN 746-3:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
ČSN EN 746-1+A1:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
ČSN ISO 23550:2019 075871 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10156:2019 078310 Lahve na plyny – Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
ČSN EN ISO 11114- 4:2019 078609 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
ČSN EN ISO 17769-2:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
ČSN EN ISO 17769-1:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
ČSN EN 14799:2007 125000 Filtry pro čištění vzduchu - Terminologie
ČSN ISO 29464:2012 125300 Zařízení pro čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
ČSN EN 1092-1+A1:2014 131170 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
ČSN EN 1515-4:2010 131501 Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů a matic pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 97/23/ES
ČSN EN 736-2:2017 133001 Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur
ČSN EN 736-1:2018 133001 Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN ISO 4126-1:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-4:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
ČSN EN 378-1:2017 140647 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 14511-1:2019 143010 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 8373 :2013 186501 Roboty a robotická zařízení - Slovník
ČSN EN ISO 14539:2002 186510 Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím