Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 437 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN IEC 60050-614:2017 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Provoz
ČSN IEC 60050-904+A1+A2:2017 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů
ČSN IEC 60050-732+A1+A2:2018 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 732: Technologie počítačových sítí
ČSN IEC 60050-114:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 114: Elektrochemie
ČSN IEC 60050-511:2018 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy
ČSN IEC 60050-561:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník –Část 561: Piezoelektrické, dielektrickéa elektrostatické součástky a souvisící materiálypro řízení a výběr kmitočtu a detekci
ČSN IEC 60050-192:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 192:Spolehlivost
ČSN IEC 60050-651:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
ČSN IEC 60050-351+A1:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 351: Technologie řízení
ČSN IEC 60050-901:2014 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 901: Normalizace
ČSN IEC 60050-903:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 903: Posuzování rizik
ČSN IEC 60050-113:2014 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
ČSN IEC 60050-112:2013 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 112: Veličiny a jednotky
ČSN IEC 60050-212:2011 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály
ČSN IEC 60050- 471:2010 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 471: Izolátory
ČSN IEC 60050-461:2009 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 461: Elektrické kabely
ČSN IEC 60050- 426:2010 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry
ČSN IEC 60050-841:2007 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 841: Průmyslový elektroohřev
ČSN IEC 60050-826:2006 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace
ČSN EN 54-12 ed. 2:2017 342710 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek
ČSN EN 50618:2015 347113 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy
ČSN EN 61243-3:2015 359724 Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Část 3: Dvoupólové nízkého napětí
ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 369074 Informační technologie – Management služeb – Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
ČSN EN 671-1 ed. 2:2012 389201 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
ČSN EN 13237:2013 389631 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN EN 12101-3 ed. 2:2017 389700 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla
ČSN ISO 16020:2007 420013 Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník
ČSN EN ISO 3252:2001 420049 Prášková metalurgie - Slovník
ČSN EN 1563:2012 420951 Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem
ČSN EN 1562:2012 420955 Slévárenství - Temperované litiny
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím