Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 633 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 736-1:2018 133001 Armatury – Terminologie – Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN ISO 4126-1:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-4:2014 134310 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
ČSN EN 378-1:2017 140647 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 14511-1 (zruš.):2019 143010 Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 8373 :2013 186501 Roboty a robotická zařízení - Slovník
ČSN EN ISO 14539:2002 186510 Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností
ČSN ISO 19719:2013 200210 Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník
ČSN EN ISO 16090-1:2019 200710 Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 16092-1:2019 210705 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 10360-1:2003 252011 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 1: Slovník
ČSN EN 12261:2019 257863 Plynoměry – Turbínové plynoměry
ČSN EN ISO 772:2012 259300 Hydrometrická měření - Terminologie
ČSN EN 618+A1:2011 260083 Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
ČSN EN ISO 445:2010 269006 Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník
ČSN ISO 830:2000 269339 Kontejnery - Slovník
ČSN EN 1907:2005 273002 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie
ČSN EN 81-20:2015 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81-50:2015 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
ČSN EN 81-28:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
ČSN EN 81- 58 :2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
ČSN EN 81-70 ed. 2:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-71:2019 274003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům
ČSN EN 16719:2019 274209 Přepravní plošiny
ČSN EN 1808:2015 275003 Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
ČSN EN 280+A1:2016 275004 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
ČSN EN 1570-2:2017 275011 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
ČSN EN 1570-1+A1:2015 275011 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
ČSN EN ISO 6165:2015 277400 Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice
ČSN EN 15144:2008 277402 Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím