Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 566 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 280+A1:2016 275004 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
ČSN EN 1570-2:2017 275011 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
ČSN EN 1570-1+A1:2015 275011 Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
ČSN EN ISO 6165:2015 277400 Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice
ČSN EN 15144:2008 277402 Zařízení pro zimní údržbu - Terminologie - Termíny pro zimní údržbu
ČSN ISO 7133:2015 277430 Stroje pro zemní práce – Skrejpry – Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 7134:2015 277440 Stroje pro zemní práce – Grejdry – Terminologie a obchodní specifikace
ČSN ISO 10263-1:2010 277963 Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 15436-1:2009 278048 Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic - Část 1: Terminologie
ČSN EN 536:2016 278336 Stroje pro stavbu vozovek - Obalovací soupravy pro materiály pro stavbu vozovek - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 16989:2019 280161 Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru
ČSN EN 12082:2019 280535 Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti
ČSN EN 14478:2005 284001 Železniční aplikace - Brzdění - Všeobecný slovník
ČSN EN 17065:2019 284059 Železniční aplikace – Brzdění – Postup zkoušky u osobních vozů
ČSN EN 1501-1+A1:2015 300350 Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním
ČSN EN ISO 4210-1:2015 309000 Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 12312-8:2019 319321 Pozemní zařízení pro letadla – Zvláštní požadavky – Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu
ČSN EN ISO 10862:2010 328662 Malá plavidla – Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů
ČSN IEC 60050-614:2017 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Provoz
ČSN IEC 60050-904+A1+A2:2017 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů
ČSN IEC 60050-732+A1+A2:2018 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 732: Technologie počítačových sítí
ČSN IEC 60050-114:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 114: Elektrochemie
ČSN IEC 60050-511:2018 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy
ČSN IEC 60050-561:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník –Část 561: Piezoelektrické, dielektrickéa elektrostatické součástky a souvisící materiálypro řízení a výběr kmitočtu a detekci
ČSN IEC 60050-192:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník Část 192:Spolehlivost
ČSN IEC 60050-651:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 651: Práce pod napětím
ČSN IEC 60050-351+A1:2016 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 351: Technologie řízení
ČSN IEC 60050-901:2014 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 901: Normalizace
ČSN IEC 60050-903:2015 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 903: Posuzování rizik
ČSN IEC 60050-113:2014 330050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím