Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 834 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 13622 :2003 (Zrušená) 050015 Zařízení pro plamenové svařování - Terminologie - Termíny používané v plamenovém svařování
ČSN EN ISO 14731:2020 050330 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
ČSN EN ISO 9606-1:2018 050711 Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
ČSN EN ISO 669:2019 052016 Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky
ČSN EN ISO 14114:2019 052122 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu
ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku
ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 5: Podavače drátu
ČSN EN 60974- 8 ed. 2:2009 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání
ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2:2019 052205 Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
ČSN EN ISO 17677-1:2020 052610 Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
ČSN EN ISO 17677-1:2010 (Zrušená) 052610 Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
ČSN EN ISO 25239-1:2013 052801 Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník
ČSN EN ISO 9013:2019 053401 Tepelné dělení – Klasifikace tepelných řezů – Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu
ČSN EN 1264-1:2012 060315 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 15316- 4-1:2020 060401 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
ČSN EN 15316- 4-2:2020 060401 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
ČSN EN 15316-4-3:2019 060401 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
ČSN EN 15316- 4-8:2019 060401 Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
ČSN EN 437:2019 061001 Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů
ČSN EN 14037-1 ed. 2:2017 061130 Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 215:2020 061150 Termostatické ventily pro otopná tělesa – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13611:2020 061820 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
ČSN EN 746-1+A1:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení
ČSN EN 746-2:2011 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
ČSN EN 746-3:2010 065011 Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér
ČSN ISO 23550:2019 075871 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
ČSN EN ISO 10156:2019 078310 Lahve na plyny – Plyny a plynné směsi – Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve
ČSN EN ISO 11114- 4:2019 078609 Lahve na přepravu plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí
ČSN EN ISO 17769-1:2013 110001 Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím