Informační systém Uvádění výrobků na trh

Vítejte v informačním systému uvádění výrobků na trh

Poslední novinky
23.09.2016 | Veřejná konzultace návrhu na identifikaci látek SVHC (látek vzbuzující mimořádné obavy)

Na webové stránce agentury ECHA probíhá do 21. října 2016 veřejná konzultace k návrhu na identifikaci  šesti látek SVHC (látek vzbuzující mimořádné...

Zobrazit detail »
15.09.2016 | Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

Dne 25. 8. 2016 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2016/1416 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/201...

Zobrazit detail »
15.09.2016 | Harmonizované normy v září 2016

V Úředním věstníku EU byly do 9. 9. 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evr...

Zobrazit detail »
Poslední přidané / aktualizované normy
29.09.2016 EN 16774:2016
29.09.2016 EN ISO 17916:2016
29.09.2016 EN ISO 20361:2015
29.09.2016 EN 60335-2-89:2010
29.09.2016 EN 62841-2-11:2016