Informační systém Uvádění výrobků na trh

Vítejte v informačním systému uvádění výrobků na trh

Poslední novinky
02.01.2018 | ČSN online od 1. 1. 2018 a webové stránky nové České agentury pro standardizaci

Dnem 1. 1. 2018 od ÚNMZ přebírá Česká agentura pro standardizaci (ČAS) všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických n...

Zobrazit detail »
21.12.2017 | Připravuje se rozšíření Kandidátského seznamu

Výbor členských států souhlasil s rozšířením Kandidátského seznamu o dalších sedm SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy): chrysene, benz[a]a...

Zobrazit detail »
29.11.2017 | Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU

Evropská Komise zahájila na svých webových stránkách veřejnou konzultaci týkající se hodnocení a přezkumu systému označování pneumatik v EU. Konzul...

Zobrazit detail »
Poslední přidané / aktualizované normy
29.12.2017 EN ISO 6185-3:2014
29.12.2017 EN 16186-3:2016
29.12.2017 EN 15566:2016
29.12.2017 EN 15551:2017