Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

EN 60950-1:2006 (IEC 60950-1:2005 (Modified))

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Stav normy: Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 60950-1:2006 je nahrazena   EN 62368-1:2014
Poznámka:
Znění EAD:
Název sektoru EN 60950-1:2006: GPSD | Obecná bezpečnost (mandátové normy) LVD | Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Oblast EN 60950-1:2006: Obecná bezpečnost Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698
Seznam mandátových norem k GPSD (k 31. 10. 2019, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný)
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice Rady č. 2001/95/ES Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2014/35/EU
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice Rady č. 2001/95/ES
Nejedná se o harmonizované normy, ale o  mandátové normy zveřejněné na podporu směrnice 2001/95/ES.
Rozhodnutí Komise:
2010/11/ES  - zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře
2010/9/ES - koupací kruhy, pomůcky ke koupání a koupací vany a stojany pro kojence a malé děti
2009/490/ES - osobní hudební přehrávače
2009/251/ES - zákaz uvádění výrobků obsahující biocid dimethylfumarát, bylo zrušeno a nyní se použije příloha XVII nařízení REACH (konsolidované znění z 24. 8. 2020 bez změn: (EU)2019/1148, (EU)2020/878) položka č. 61 Dimethyl-fumarát (DMF)
2008/264/ES - požadavky na požární bezpečnost, kterou mají splňovat EN pro cigarety
2008/357/ES - zapalovače
2005/323/ES - plovoucí předměty pro volný čas
2010/376/EU - spánek dětí
2011/476/EU - stacionární tréninková zařízení
2011/477/EU - vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení
2011/479/EU - gymnastické nářadí
2011/786/EU - kola
2013/121/EU - některé sedačky pro děti
2014/59/EU - spotřebitelské výrobky s laserovým zařízením
(EU)2015/547 - krby na líh bez odvodu spalin
(EU)2016/575 - zapalovače novelta neplatné od 11. 5. 2017zákon č. 102/2001 Sb.

aktuální znění
/ nařízení vlády č. 198/2007 Sb.
/ nařízení vlády č. 256/2009 Sb.

zákon č. 250/2007 Z.z.

aktuální znění
opatření č. 102/2008 Z.z.
vyhláška č. 109/2008 Z.z.
vyhláška č. 194/2009 Z.z.

nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
ve znění nařízení vlády č. 325/2019 Z.z.
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR
č. 308/2004 Z.z.
směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
Ukončení období souběžné existence: 01.12.2010 (GPSD) 01.12.2010 (LVD)
Vydaná: července, 2016

Změny EN 60950-1:2006

AC:2011 2018/C/49/3 , 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný)
 
A11:2009 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný) , 2018/C/49/3
 
A12:2011 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný) ,

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698
Seznam mandátových norem k GPSD (k 31. 10. 2019, z webu EK, není právně závazný)

, 2018/C/49/3
 
A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modified)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698
Seznam mandátových norem k GPSD (k 31. 10. 2019, z webu EK, není právně závazný)

, 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný)
 
A2:2013
IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Modified)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698
Seznam mandátových norem k GPSD (k 31. 10. 2019, z webu EK, není právně závazný)

, 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (6. 8. 2020)
Seznam hEN k LVD (k 17. 12. 2019 , z webu EK, není právně závazný)
 

Poznámka

V souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2012/29/EU ze dne 13. ledna 2012 (Úř. věst. L 13, 17.1.2012, s. 7) se zveřejní odkaz na normu EN 60950-1:2006/A12:2011 týkající se ochrany vůči nadměrnému akustickému tlaku z osobních hudebních přehrávačů.

ČSN

ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006 platí souběžně s ČSN EN 62368-1:2015 - Souběžná platnost Poznámka k ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006: Nahrazena od 20.12.2020 ČSN EN 62368-1 (367000) z června 2015
Změna Z2-5.18   Poznámka k Změna Z2-5.18: ruší Změnu Z1-3.16
Změna A11-12.09  
Změna A1-12.10  
Změna A12-12.11  
Oprava 1-4.12  
Změna A2-2.14  
Změna Z1-3.16 zrušena   Poznámka k Změna Z1-3.16 zrušena: Nahrazena Změnou Z2-5.18

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím