Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Obecná bezpečnost (mandátové normy)...

Název sektoru: Obecná bezpečnost (mandátové normy)

Oblast: Obecná bezpečnost

Zkratka: GPSD
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice Rady č. 2001/95/ES
Nejedná se o harmonizované normy, ale o mandátové normy zveřejněné na podporu směrnice 2001/95/ES.
Rozhodnutí Komise:
2010/11/ES  - zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře
2010/9/ES - koupací kruhy, pomůcky ke koupání a koupací vany a stojany pro kojence a malé děti
2009/490/ES - osobní hudební přehrávače
2009/251/ES - zákaz uvádění výrobků obsahující biocid dimethylfumarát, bylo zrušeno a nyní se použije příloha XVII nařízení REACH (konsolidované znění z 1. 5. 2022) položka č. 61 Dimethyl-fumarát (DMF)
2008/264/ES - požadavky na požární bezpečnost, kterou mají splňovat EN pro cigarety
2008/357/ES - zapalovače
2005/323/ES - plovoucí předměty pro volný čas
2010/376/EU - spánek dětí
2011/476/EU - stacionární tréninková zařízení
2011/477/EU - vnitřní clony, stínící prvky ovládané šňůrou a bezpečnostní zařízení
2011/479/EU - gymnastické nářadí
2011/786/EU - kola
2013/121/EU - některé sedačky pro děti
2014/59/EU - spotřebitelské výrobky s laserovým zařízením
(EU)2015/547 - krby na líh bez odvodu spalin
(EU)2016/575 - zapalovače novelta neplatné od 11. 5. 2017zákon č. 102/2001 Sb.

aktuální znění
/ nařízení vlády č. 198/2007 Sb.
/ nařízení vlády č. 256/2009 Sb.

zákon č. 250/2007 Z.z.

aktuální znění
opatření č. 102/2008 Z.z.
vyhláška č. 109/2008 Z.z.
vyhláška č. 194/2009 Z.z.

Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 581-1:2006 ČSN EN 581-1:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Venkovní nábytek - Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 716-1:2017+AC:2019 ČSN EN 716-1+AC:2020 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky 16.08.2022 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 913:2018 nahrazuje EN 913:2008Zrušená ČSN EN 913:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 913:2009(Zrušená) Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 914:2020 nahrazuje EN 914:2008Zrušená ČSN EN 914:2020 nahrazuje ČSN EN 914:2009(Zrušená) Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti 16.08.2022 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 915:2008 ČSN EN 915:2009 Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti 11.07.2014 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 916:2003 ČSN EN 916:2003 Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost 15.10.2005 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 957-2:2003 ČSN EN 957-2:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 957-6:2010+A1:2014 nahrazuje EN 957-6:2010Zrušená ČSN EN 957-6+A1:2014 Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 16.01.2015 (GPSD) 13.02.2015 (MD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
(EU)2022/621 (hEN 13. 4. 2022),
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021),
(EU)2021/1813 (hEN 15. 10. 2021),
(EU)2020/480
(hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)

/ konsolidované znění (EU)2019/436 (13. 4. 2022) v pdf formátu
Seznam hEN k MD (k 4. 5. 2022, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 957-7:1998 ČSN EN 957-7:2001(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 22.07.2006 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1129-1:1995 ČSN EN 1129-1:1997 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Bezpečnostní požadavky 15.10.2005 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1129-2:1995 ČSN EN 1129-2:1997 Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební metody 15.10.2005 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1130:2019 nahrazuje EN 1130-2:1996Zrušená EN 1130-1:1996Zrušená ČSN EN 1130:2020Oprava 1-7.21 nahrazuje ČSN EN 1130-2:1998(Zrušená) ČSN EN 1130-1:1998(Zrušená) Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 16.08.2022 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
AC:2020-12     16.08.2022 (GPSD)    
EN 1272:2017 ČSN EN 1272:2017 Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 16.08.2022 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1273:2005 ČSN EN 1273:2005Změna Z1-3.21(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 17.02.2009 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1400:2013+A2:2018 ČSN EN 1400+A2:2019 Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 16.08.2022 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1466:2014 nahrazuje EN 1466:2004+A1:2007Zrušená ČSN EN 1466:2015 nahrazuje ČSN EN 1466+A1:2008Změna Z1-7.15(Zrušená) Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 09.10.2015 (GPSD) 30.11.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
AC:2015     16.08.2022 (GPSD)    
EN 1651:1999 ČSN EN 1651:2001(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce 15.10.2005 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 1930:2011 ČSN EN 1930:2012 Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-1:2014 nahrazuje EN 14764:2005Zrušená EN 14766:2005Zrušená EN 14781:2005Zrušená ČSN EN ISO 4210-1:2015 nahrazuje ČSN EN 14766:2014(Zrušená) ČSN EN 14781:2006(Zrušená) ČSN EN 14764:2006(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice 09.10.2015 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změn:
(EU)2020/1808 (1. 12. 2020)
(EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
/ konsolidovaný text (EU)2019/1698 bez změny (EU)2022/1401 (16. 8. 2022)
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-2:2015 nahrazuje EN ISO 4210-2:2014Zrušená ČSN EN ISO 4210-2:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 4210-2:2015(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3