Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF)...

Název sektoru: Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF)

Oblast: Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Zkratka: RCD
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2013/53/EU
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
směrnice EP a Rady 2013/53/EU
aktuální znění
18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 6185-1:2018 nahrazuje EN ISO 6185-1:2001Zrušená ČSN EN ISO 6185-1:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-1:2004(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-2:2018 nahrazuje EN ISO 6185-2:2001Zrušená ČSN EN ISO 6185-2:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-2:2004(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-3:2018 nahrazuje EN ISO 6185-3:2014Zrušená ČSN EN ISO 6185-3:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-3:2014(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-4:2018 nahrazuje EN ISO 6185-4:2011Zrušená ČSN EN ISO 6185-4:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-4:2015(Zrušená) Nafukovací čluny – Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 7840:2021 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 7840:2018 ČSN EN ISO 7840:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN ISO 7840:2019 Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice 27.08.2021 (RCD) 27.02.2023 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8099-1:2018 nahrazuje EN ISO 8099:2000Zrušená ČSN EN ISO 8099-1:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8099:2005(Zrušená) Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod 15.06.2018 (RCD) 31.08.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8469:2021 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 8469:2018 ČSN EN ISO 8469:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN ISO 8469:2019 Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice 27.08.2021 (RCD) 27.02.2023 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8665:2017 nahrazuje EN ISO 8665:2006Zrušená ČSN EN ISO 8665:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8665:2006(Zrušená) Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8666:2018 ČSN EN ISO 8666:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla – Základní údaje

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8846:2017 nahrazuje EN 28846:1993Zrušená ČSN EN ISO 8846:2018 nahrazuje ČSN EN 28846:1996Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů 15.12.2017 (RCD) 23.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8847:2017 nahrazuje EN ISO 8847:2004Zrušená ČSN EN ISO 8847:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8847:2005Oprava 1-4.06(Zrušená) Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8848:2017 nahrazuje EN 28848:1993Zrušená ČSN EN ISO 8848:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 28848:1996Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8849:2018 nahrazuje EN ISO 8849:2003Zrušená ČSN EN ISO 8849:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 8849:2004(Zrušená) Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9093:2021 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 9093-1:2018EN ISO 9093-2:2018 ČSN EN ISO 9093:2021 nahrazuje ČSN EN ISO 9093-1:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN ISO 9093-2:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou 27.08.2021 (RCD) 27.02.2023 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9094:2017 ČSN EN ISO 9094:2018 Malá plavidla - Požární ochrana 15.12.2017 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9097:2017 Zrušená ČSN EN ISO 9097:2018(Zatím neharmonizovaná) Malá plavidla - Elektrické ventilátory 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9775:2017 nahrazuje EN 29775:1993Zrušená EN ISO 23411:2021 ČSN EN ISO 9775:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 29775:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) ČSN EN ISO 23411:2021 Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10087:2019 nahrazuje EN ISO 10087:2006Zrušená ČSN EN ISO 10087:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 10087:2006(Zrušená) Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování 22.01.2020 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10088:2017 nahrazuje EN ISO 10088:2013Zrušená ČSN EN ISO 10088:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10088:2014(Zrušená) Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10133:2017 nahrazuje EN ISO 10133:2012Zrušená ČSN EN ISO 10133:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10133:2013(Zrušená) Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím