Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Lanové dráhy (NLF)...

Název sektoru: Lanové dráhy (NLF)

Oblast: Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Zkratka: CAB
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k nařízení EP a Rady (EU)2016/424
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES nariadenie EP a Rady (EU)2016/424
aktuální znění
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES
priamo  aplikovatelný predpis v SR; aplikácia  v SR NV č. 124/2018 Z.z.


Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1709:2019 nahrazuje EN 1709:2004Zrušená ČSN EN 1709:2019 nahrazuje ČSN EN 1709:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky 01.11.2019 (CAB) 01.11.2019 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 1908:2015 nahrazuje EN 1908:2004Zrušená ČSN EN 1908:2016 nahrazuje ČSN EN 1908:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Napínací zařízení 21.04.2018 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 1909:2017 nahrazuje EN 1909:2004Zrušená ČSN EN 1909:2018 nahrazuje ČSN EN 1909:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace 21.04.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 12385-8:2002 ČSN EN 12385-8:2004 Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob 21.04.2018 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 12385-9:2002 ČSN EN 12385-9:2004 Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob 21.04.2018 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 12927:2019 nahrazuje EN 12927-1:2004Zrušená EN 12927-3:2004Zrušená EN 12927-4:2004Zrušená EN 12927-5:2004Zrušená EN 12927-8:2004Zrušená ČSN EN 12927:2020 nahrazuje ČSN EN 12927-1:2005Zrušená ČSN EN 12927-3:2005Zrušená ČSN EN 12927-4:2005Zrušená ČSN EN 12927-5:2005Zrušená ČSN EN 12927-8:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana 01.11.2019 (CAB) 30.04.2021 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 12929-1:2015+A1:2022 ČSN EN 12929-1+A1:2023 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení 23.01.2024 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 12929-2:2015+A1:2022 ČSN EN 12929-2+A1:2023 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Všeobecné požadavky - Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu 23.01.2024 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 12930:2015 nahrazuje EN 12930:2004Zrušená ČSN EN 12930:2016 nahrazuje ČSN EN 12930:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty 21.04.2018 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 31.01.2016 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
AC:2016     23.01.2024 (CAB)    
EN 13107:2015 nahrazuje EN 13107:2004Zrušená ČSN EN 13107:2016Oprava 1-12.16 nahrazuje ČSN EN 13107:2005Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty 21.04.2018 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
AC:2016        
EN 13223:2015+A1:2022 Souběžná platnost platí souběžně s EN 13223:2015 ČSN EN 13223 + A1:2023 nahrazuje ČSN EN 13223:2016Zrušená (zatím harmonizovaná) Bezpečnostní požadavky na lanové dráhy navržené k přepravě osob – Pohonný systém a jiná mechanická zařízení 23.01.2024 (CAB) 23.06.2025 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 13243:2015 nahrazuje EN 13243:2004Zrušená ČSN EN 13243:2016 nahrazuje ČSN EN 13243:2005Oprava 1-11.05Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení 21.04.2018 (CAB) 31.01.2016 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 13796-1:2017 nahrazuje EN 13796-1:2005Zrušená ČSN EN 13796-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13796-1:2006Zrušená Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy 21.04.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 13796-2:2017+A1:2022 ČSN EN 13796-2+A1:2022 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu 23.01.2024 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 13796-3:2017+A1:2022 ČSN EN 13796-3+A1:2023 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy - Část 3: Zkoušky na únavu 23.01.2024 (CAB) (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 17064:2018 ČSN EN 17064:2019 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru 01.11.2019 (CAB) 01.11.2019 (CAB) 2018/C/114/3


(EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím