Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Nový horizontální rámec a systémy managementu...

Název sektoru: Nový horizontální rámec a systémy managementu

Oblast: Horizontální předpisy (NLF)

Zkratka: NLF, EMAS
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) 765/2008
(konsolidované znění v pdf formátu z 16. 7. 2021 včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č. (EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
nařízení EP a Rady (ES) 765/2008
(konsolidované znění v pdf formátu z 16. 7. 2021 včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
přímo použitelný předpis; aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) 765/2008

(konsolidované znění v pdf formátu z 16. 7. 2021 včetně změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021

Priamo aplikovatelný predpis, aplikácia v SR zákonom č. 56/2018 Z.z. ve znění změny zákonem č. 259/2021 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
// 1. 4. 2018 zrušil a nahradil zákon č. 264/1999 Z.z.
Rozhodnutí EP a Rady 768/2008/ES (aktuální znění)
nařízení EP a Rady (ES) 1221/2009
aktuální znění
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2020/519
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/63
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/62
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/61
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621
nařízení EP a Rady (ES) 1221/2009
aktuální znění
přímo použitelný předpis, aplikace v ČR viz Usnesení vlády č. 651/2002 (Základní dokumenty)
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2020/519
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/63
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/62
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/61
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621
nariadenie EP a Rady (ES) 1221/2009
aktuální znění
přímo použitelný předpis; aplikace v SR zákonem č. 351/2012 Z.z.
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2020/519
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/63
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/62
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2019/61
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2016/1621
Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 9000:2015 nahrazuje EN ISO 9000:2005Zrušená ČSN EN ISO 9000:2016 nahrazuje ČSN EN ISO 9000:2006Oprava 1-5.09(Zrušená) Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 11.12.2015 (NLF, EMAS) 15.09.2018 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 9001:2015 nahrazuje EN ISO 9001:2008Zrušená ČSN EN ISO 9001:2016Oprava 1-11.18 nahrazuje ČSN EN ISO 9001:2009Oprava 1-5.10(Zrušená) ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2010(Zrušená) Systémy managementu kvality - Požadavky 11.12.2015 (NLF, EMAS) 15.09.2018 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14001:2015 nahrazuje EN ISO 14001:2004Zrušená ČSN EN ISO 14001:2016 nahrazuje ČSN EN ISO 14001:2005Oprava 1-2.10(Zrušená) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití 11.12.2015 (NLF, EMAS) 15.09.2018 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14004:2016 nahrazuje EN ISO 14004:2010Zrušená ČSN EN ISO 14004:2016 nahrazuje ČSN ISO 14004:2005Změna Z1-9.10(Zrušená) Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci 10.06.2016 (NLF, EMAS) 30.04.2019 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14015:2010 ČSN ISO 14015:2003Změna Z1-9.10 Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO) 05.10.2011 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14020:2001 ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady 16.06.2009 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14021:2016 nahrazuje EN ISO 14021:2001Zrušená ČSN EN ISO 14021:2016 nahrazuje ČSN ISO 14021:2000Změna Z1-1.02Změna Amd.1-6.12(Zrušená) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II) 12.08.2016 (NLF, EMAS) 31.10.2018 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14024:2018 nahrazuje EN ISO 14024:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14024:2018 nahrazuje ČSN ISO 14024:2000Změna Z1-4.01(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14031:2013 nahrazuje EN ISO 14031:1999Zrušená ČSN EN ISO 14031:2014 Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice 28.11.2013 (NLF, EMAS) 28.02.2014 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14040:2006 ČSN EN ISO 14040:2006Změna A1-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova 16.06.2009 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14044:2006 ČSN EN ISO 14044:2006Změna A1-9.18Změna A2-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
A1:2018        
A1:2018 (new)        
A1:2018        
EN ISO 14050:2010 ČSN ISO 14050:2010Změna Z1-9.10(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Environmentální management - Slovník 05.10.2011 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14063:2010 ČSN ISO 14063:2007Změna Z1-9.10 Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady 05.10.2011 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-1:2019 nahrazuje EN ISO 14064-1:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-1:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-1:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-2:2019 nahrazuje EN ISO 14064-2:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-2:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-2:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-3:2019 nahrazuje EN ISO 14064-3:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-3:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-3:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14065:2013 nahrazuje EN ISO 14065:2012Zrušená ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání 07.09.2013 (NLF, EMAS) 31.10.2013 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 15189:2012 nahrazuje EN ISO 15189:2007Zrušená ČSN EN ISO 15189 ed. 2:2013Oprava 1-11.17 nahrazuje ČSN EN ISO 15189:2007Změna Z1-6:13(Zrušená) Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost 13.03.2013 (NLF, EMAS) 30.11.2015 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 15195:2019 nahrazuje EN ISO 15195:2003Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 15195 ed. 2:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 15195:2004Změna Z1-7.19 Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO/IEC 17000:2004 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Posuzování shody - Slovník a základní principy 16.06.2009 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím