Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Stavební výrobky označované CE...

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE

Oblast: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Zkratka: CPR
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
aktuální znění
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/451 (hEN)
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/450 (EAD)
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/451 (hEN)
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/450 (EAD)
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/451 (hEN)
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/450 (EAD)
aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1:1998 ČSN EN 1:1999Změna A1-12.07 Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem; 01.01.2008 01.01.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
A1:2007     01.01.2008 01.01.2009    
EN 40-4:2005 ČSN EN 40-4:2006Oprava 1-1.07 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu; 01.10.2006 01.10.2007 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 01.01.2007    
EN 40-5:2002 ČSN EN 40-5:2002 Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry; 01.02.2003 01.02.2005 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 40-6:2002 ČSN EN 40-6:2002 Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin; 01.02.2003 01.02.2005 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 40-7:2002 ČSN EN 40-7:2003 Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny; 01.10.2003 01.10.2004 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-2:1997 ČSN EN 54-2:1999Změna A1-5.07 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna; 01.01.2008 01.08.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:1999     01.01.2008 01.01.2008    
A1:2006     01.01.2008 01.08.2009    
EN 54-3:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-3:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény; 01.04.2003 01.06.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
A1:2002     01.04.2003 30.06.2005    
A2:2006     01.03.2007 01.06.2009    
EN 54-4:1997 ČSN EN 54-4:1999Změna A1-9.03Změna A2-3.07 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj; 01.10.2003 01.08.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:1999     01.06.2005 01.06.2005    
A1:2002     01.10.2003 01.08.2009    
A2:2006     01.06.2007 01.08.2009    
EN 54-5:2017+A1:2018 nahrazuje EN 54-5:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-5+A1:2019 nahrazuje ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 31.08.2022 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-7 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 31.08.2022 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-10:2002 ČSN EN 54-10:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče; 01.09.2006 01.09.2008 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
A1:2005     01.09.2006 01.09.2008    
EN 54-11:2001 ČSN EN 54-11:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče; 01.09.2006 01.09.2008 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
A1:2005     01.09.2006 01.09.2008    
EN 54-12:2015 nahrazuje EN 54-12:2002Zrušená ČSN EN 54-12 ed. 2:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 54-12:2003Změna Z1-9.15 zrušenaZměna Z2-6.17(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek 08.04.2016 08.04.2019 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-16:2008 ČSN EN 54-16:2008 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení; 01.01.2009 01.04.2011 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-17:2005 ČSN EN 54-17:2006 Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory; 01.10.2006 01.12.2008 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:2007     01.01.2009 01.01.2009    
EN 54-18:2005 ČSN EN 54-18:2006Oprava 1-9.07 Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení; 01.10.2006 01.12.2008 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:2007     01.01.2008 01.01.2008    
EN 54-20:2006 ČSN EN 54-20:2007Oprava 1-2.09 Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče; 01.04.2007 01.07.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
AC:2008     01.08.2009 01.08.2009    
EN 54-21:2006 ČSN EN 54-21:2007 Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení; 01.03.2007 01.06.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-23:2010 ČSN EN 54-23:2010 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení; 01.12.2010 31.12.2013 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
EN 54-24:2008 ČSN EN 54-24:2008 Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory; 01.01.2009 01.04.2011 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)


305/2011
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím