Information system Product regulation

EN 771-2+A1:2015

Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units

Status: Harmonized EN 771-2+A1:2015 replaces   EN 771-2:2011 (Canceled)
Sector of EN 771-2+A1:2015: CPR | Construction products
Sphere of EN 771-2+A1:2015: Regulation No. 22/1997 Sb. - harmonized sphere
Publications in the Official Journal: 2017/C/435/3 (hEN)
2017/C/435/7 (EAD)
Notified bodies (NANDO): Notified bodies for Regulation EP and Council (EC) 305/2011 Notified bodies (OS/NB) for EN 771-2+A1:2015
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement, kov, omítka, plasty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 17 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), minerální vlákna, těžké kovy, formaldehyd, benzen; acetaldehyd, tetrachlorethylen, ethylbenzen; trimethylbenzen, toluen; xyleny; trichlorethylen, DEHP, DBP, dichlorbenzen, butoxyethanol, styren, kadmium a jeho sloučeniny, arsen; baryum, bromidy, chloridy, fluoridy, celkový obsah chromu, kobalt, měď, olovo, rtuť, molybden nikl, selen, cín, sírany, vanad, zinek, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; minerální olej, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit)

Materiály pro skupinu 17 (CPR):
přírodní kámen, umělý kámen, jíl, beton, pórovitý beton, křemičitan vápenatý, vápno, přírodní křemičitany, plasty, cement, kov (pozinkovaná ocel, austenická ocel, měď), pigmenty, organické nátěry
Emise Voda , Půda , Radiace
ES/EU regulation ČR regulation SR regulation
Regulation EP and Council (EC) 305/2011
/ Commission delegated Regulation (EU)2017/959
/ 1062/2013
/ Regulation Commission No 157/2014

Regulation EP and Council (EC) 305/2011
(consolidated text), directly applicable
applied to 100/2013 Coll. (amendment of 22/1997 Coll.)
/ Commission delegated Regulation (EU)2017/959
/ 1062/2013
/ Regulation Commission No 157/2014
Regulation EP and Council (EC) 305/2011
(consolidated text), directly applicable
applied to 133/2013 Coll.
/ Commission delegated Regulation (EU)2017/959
/ 1062/2013
/ Regulation Commission No 157/2014
Groups (CPR): 17 - MASONRY AND RELATED PRODUCTS. MASONRY UNITS, MORTARS, AND ANCILLARIES
Commission decision 1997/740/EC
Mandáty M/116 Změny mandátu: M/116am , M/137
Applicability date: 10.06.2016
Co-existence period end date: 10.06.2017
Released: June, 2016

ČSN

ČSN EN 771-2+A1:2017 replaces ČSN EN 771-2 ed. 2:2011 - Canceled

Customers who have agreed on their computer from ÚNMZ service CSN on-line-for electronic access to the full texts of standards in pdf (version for companies or individuals) may open directly quoted CSN here.

Assessment systems

Systém 2+
Systém 4