Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)


Databáze všech harmonizovaných norem je zpracovávána za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněného seznamu harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU 2018/C/092/06 a doplněn podle 2019/451 (nedopatřením zde chybí data začátku popř. konce období přechodné existence hEN, Komise je chystá doplnit v nejbližší opravě). Platnost harmonizovaných norem je ověřována podle CEN a platnost ČSN je ověřována podle Věstníku ÚNMZ.

Aktualizace k 1. 8. 2019


Upřesnění k harmonizovaným normám

Skupina (CPR):
Rozhodnutí komise:     Zvolte mandát:
Systém posuzování:     Status normy:  
AO/NO:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1:1998 ČSN EN 1:1999Změna A1-12.07 Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem; 01.01.2008 01.01.2009 OS/NB 3 27
A1:2007     01.01.2008 01.01.2009      
EN 40-4:2005 ČSN EN 40-4:2006Oprava 1-1.07 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu; 01.10.2006 01.10.2007 OS/NB 1 12
AC:2006     01.01.2007 01.01.2007      
EN 40-5:2002 ČSN EN 40-5:2002 Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry; 01.02.2003 01.02.2005 OS/NB 1 12
EN 40-6:2002 ČSN EN 40-6:2002 Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin; 01.02.2003 01.02.2005 OS/NB 1 12
EN 40-7:2002 ČSN EN 40-7:2003 Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny; 01.10.2003 01.10.2004 OS/NB 1 12
EN 54-2:1997 ČSN EN 54-2:1999Změna A1-5.07 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna; 01.01.2008 01.08.2009 OS/NB 1 10
AC:1999     01.01.2008 01.01.2008      
A1:2006     01.01.2008 01.08.2009      
EN 54-3:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-3:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény; 01.04.2003 01.06.2009 OS/NB 1 10
A1:2002     01.04.2003 30.06.2005      
A2:2006     01.03.2007 01.06.2009      
EN 54-4:1997 ČSN EN 54-4:1999Změna A1-9.03Změna A2-3.07 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj; 01.10.2003 01.08.2009 OS/NB 1 10
AC:1999     01.06.2005 01.06.2005      
A1:2002     01.10.2003 01.08.2009      
A2:2006     01.06.2007 01.08.2009      
EN 54-5:2017+A1:2018 nahrazuje EN 54-5:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-5+A1:2019 nahrazuje ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 31.08.2022 - 1 10
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-7 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 31.08.2022 - 1 10
EN 54-10:2002 ČSN EN 54-10:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče; 01.09.2006 01.09.2008 OS/NB 1 10
A1:2005     01.09.2006 01.09.2008      
EN 54-11:2001 ČSN EN 54-11:2002Změna A1-5.06 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče; 01.09.2006 01.09.2008 OS/NB 1 10
A1:2005     01.09.2006 01.09.2008      
EN 54-12:2015 nahrazuje EN 54-12:2002Zrušená ČSN EN 54-12 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 54-12:2003Změna Z1-9.15 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená) Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek 08.04.2016 08.04.2019 OS/NB 1 10
EN 54-16:2008 ČSN EN 54-16:2008 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení; 01.01.2009 01.04.2011 OS/NB 1 10
EN 54-17:2005 ČSN EN 54-17:2006 Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory; 01.10.2006 01.12.2008 OS/NB 1 10
AC:2007     01.01.2009 01.01.2009      
EN 54-18:2005 ČSN EN 54-18:2006Oprava 1-9.07 Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení; 01.10.2006 01.12.2008 OS/NB 1 10
AC:2007     01.01.2008 01.01.2008      
EN 54-20:2006 ČSN EN 54-20:2007Oprava 1-2.09 Elektrická požární signalizace - Část 20: Nasávací hlásiče; 01.04.2007 01.07.2009 OS/NB 1 10
AC:2008     01.08.2009 01.08.2009      
EN 54-21:2006 ČSN EN 54-21:2007 Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení; 01.03.2007 01.06.2009 OS/NB 1 10
EN 54-23:2010 ČSN EN 54-23:2010 Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení; 01.12.2010 31.12.2013 OS/NB 1 10
EN 54-24:2008 ČSN EN 54-24:2008 Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty hlasových výstražných systémů – Reproduktory; 01.01.2009 01.04.2011 OS/NB 1 10
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím