Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.06.2020 - 30.06.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 12965:2003+A2:2009 nahrazuje EN 12965:2019Souběžná platnost ČSN EN 12965+A2:2010Změna Z1-6.20(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12965 ed. 2:2020 Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost 18.12.2009 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60335-2-47:2003 ČSN EN 60335-2-47 ed. 3:2003Změna A2-6.20Oprava 1-1.08Změna A1-3.09Změna A11-11.12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely 08.07.2016 (LVD) 05.04.2013 (MD) 13.02.2015 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2007        
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
A11:2012     13.02.2015 (LVD) 13.02.2015 (MD)    
A1:2008
IEC 60335-2-47:2002/A1:2008
       
EN 60335-2-48:2003 ČSN EN 60335-2-48 ed. 3:2003Změna A11-11.12Změna A2-6.20Oprava 1-1.08Změna A1-12.08 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely 08.07.2016 (LVD) 05.04.2013 (MD) 13.02.2015 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2007        
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2020 (LVD)    
A11:2012     13.02.2015 (LVD) 13.02.2015 (MD)    
A1:2008
IEC 60335-2-48:2002/A1:2008
       
EN 60335-2-49:2003 ČSN EN 60335-2-49 ed. 3:2003Oprava 1-1.06Oprava 2-5.08Změna A1-4.09Změna A11-11.12Změna A2-6.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro komerční účely, spotřebiče na udržování jídla a stolního nádobí v teplém stavu 08.07.2016 (LVD) 05.04.2013 (MD) 13.02.2015 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2007        
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
A11:2012     13.02.2015 (LVD) 13.02.2015 (MD)    
A1:2008
IEC 60335-2-49:2002/A1:2008
       
EN 510:2019 ČSN EN 510:2020 Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi 19.05.2020 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN ISO 4126-2:2019 ČSN EN ISO 4126-2:2020 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 11393-5:2019 nahrazuje EN 381-9:1997Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 11393-5:2020(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 381-9:1998(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší 19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN ISO 11393-6:2019 nahrazuje EN 381-11:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 11393-6:2020(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 381-11:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla 19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 12927:2019 nahrazuje EN 12927-1:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-3:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-4:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-5:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 12927-8:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 12927:2020 nahrazuje ČSN EN 12927-1:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-3:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-5:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 12927-8:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana 01.11.2019 (CAB) 30.04.2021 (CAB) 2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/424
EN 16668:2016+A1:2018 ČSN EN 16668 + A1:2020 Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 50104:2010 ČSN EN 50104 ed. 3:2011Změna Z1-6.20 Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 50321-1:2018 nahrazuje EN 50321:1999Zrušená ČSN EN 50321-1:2018Oprava 1-2.19Oprava 2-6.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 50321:2001Změna Z1-10.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky 15.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
AC:2018     19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)    
EN 60335-2-105:2005 ČSN EN 60335-2-105:2005Změna A2-6.20Změna A1-1.09Změna A11-9.10 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008        
A2:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
A11:2010        
EN 60335-2-35:2016 nahrazuje EN 60335-2-35:2002Zrušená ČSN EN 60335-2-35 ed. 3:2016Změna A1-6.20 nahrazuje ČSN EN 60335-2-35 ed. 2:2003Oprava 1-3.07Změna A1-7.07Změna A2-3.12Změna Z1-7.16(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody 08.07.2016 (LVD) 12.10.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-5:2015 nahrazuje EN 60335-2-5:2003Zrušená ČSN EN 60335-2-5 ed. 3:2015Změna A1-5.21Změna A11-6.20 nahrazuje ČSN EN 60335-2-5 ed. 2:2004Změna A1-11.05Změna A2-5.09Změna A11-8.09Změna A12-6.13Změna Z1-8.15(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí 08.07.2016 (LVD) 09.08.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60950-21:2003 ČSN EN 60950-21:2003Změna Z1-6.20(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61535:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 61535:2019 ČSN EN 61535:2010Změna Z2-4.21Změna A1-8.13Změna Z1-6.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61535 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2013
IEC 61535:2009/A1:2012
       
EN 61851-1:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 61851-1:2020 ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011Změna Z3-6.20Změna Z1-2.17 nahrazuje ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2020(Souběžná platnost) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62311:2008 ČSN EN 62311:2009Změna Z1-6.20 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím