Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.09.2020 - 30.09.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 13595-1:2002 nahrazuje EN 17092-2:2020Souběžná platnost EN 17092-3:2020Souběžná platnost EN 17092-4:2020Souběžná platnost EN 17092-5:2020Souběžná platnost EN 17092-6:2020Souběžná platnost ČSN EN 13595-1:2003Změna Z1-9.20 nahrazuje ČSN EN 17092-4:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-5:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-6:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-2:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-3:2020(Souběžná platnost) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 13595-2:2002 ČSN EN 13595-2:2003Změna Z1-9.20 Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 13595-3:2002 nahrazuje EN 17092-2:2020Souběžná platnost EN 17092-3:2020Souběžná platnost EN 17092-4:2020Souběžná platnost EN 17092-5:2020Souběžná platnost EN 17092-6:2020Souběžná platnost ČSN EN 13595-3:2003Změna Z1-9.20 nahrazuje ČSN EN 17092-4:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-5:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-6:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-2:2020(Souběžná platnost) ČSN EN 17092-3:2020(Souběžná platnost) Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 13595-4:2002 ČSN EN 13595-4:2003Změna Z1-9.20 Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 13830:2003 Zrušená je nahrazena EN 13830:2015Zrušená EN 13830+A1:2020Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13830:2004Změna Z2-10.16Změna Z1-10.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13830 ed. 2:2016Změna Z1: 12.2020(Zatím neharmonizovaná) Lehké obvodové pláště  - Norma výrobku; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13830:2015 Zrušená je nahrazena EN 13830:2003Zrušená EN 13830+A1:2020Zatím neharmonizovaná Lehké obvodové pláště - Norma výrobku 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13830+A1:2020 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13830:2015Zrušená EN 13830:2003Zrušená Lehké obvodové pláště - Norma výrobku 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 60335-2-17:2013 ČSN EN 60335-2-17 ed. 3:2013Změna A1-9.20Změna A11-12.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     22.06.2021 (LVD)    
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-26:2003 ČSN EN 60335-2-26 ed. 2:2004Změna A1-12.08Změna A11-9.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008
IEC 60335-2-26:2002/A1:2008
       
EN 60335-2-30:2009 ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010Změna A12-12.20Oprava 1-6.15Změna A1-9.20Změna A11-11.12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místnosti 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2010        
AC:2014        
A1:2020     22.06.2021 (LVD)    
A11:2012        
A12:2020     22.06.2021 (LVD)    
EN 60335-2-6:2015 nahrazuje EN 60335-2-6:2003Zrušená ČSN EN 60335-2-6 ed. 3:2015Změna A1-9.20Změna A11-9.20 nahrazuje ČSN EN 60335-2-6 ed. 2:2004Změna A1-9.05Oprava 1-4.08Změna Z1-12.15Změna A2-1.09Změna A11-3.11Oprava 2-2.13Změna A12-12.12Změna A13-9.13(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2020     22.06.2021 (LVD)    
A11:2020     22.06.2021 (LVD)    
EN 60570:2003 ČSN EN 60570 ed. 2:2003Změna A1-9.18Změna A2-9.20 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla 14.09.2018 (LVD) 18.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2018        
A2:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
EN 60598-2-22:2014 nahrazuje EN 60598-2-22:1998Zrušená ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015Oprava 2-4.18Změna A1-9.20Oprava 1-5.17 nahrazuje ČSN EN 60598-2-22:1999Změna Z2-8.15Změna A1-7.03Změna Z1-2.05Změna A2-11.08(Zrušená) Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení 08.07.2016 (LVD) 24.07.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
A1:2020     30.11.2020 (LVD)    
AC:2016-05        
AC:2016-09        
EN 62031:2008 ČSN EN 62031:2009Změna A2-6.15Změna Z1-9.20Změna A1-8.13 Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2013
IEC 62031:2008/A1:2012
       
A2:2015
IEC 62031:2008/A2:2014
       
EN 62282-3-100:2012 ČSN EN 62282-3-100:2012Změna Z1-9.20 Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62552:2013 ČSN EN 62552:2013Změna Z1-9.20 Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody 2014/C/22/3 (EU)2019/2019
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím