Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2020 - 30.11.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 4254-11:2010 nahrazuje EN 704:1999+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-11:2016Změna A1-11.20 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy 08.04.2011 (MD) 30.06.2011 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2020 (MD)    
EN ISO 4254-6:2009 ČSN EN ISO 4254-6:2010Oprava 1-4.11Změna Z1-11.20(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv 26.05.2010 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2010        
EN 62841-3-9:2015 nahrazuje EN 61029-2-9:2012Zrušená EN IEC 62841-3-9:2020Souběžná platnost ČSN EN 62841-3-9:2016Změna Z1-11.20Změna A11-9.18Oprava 1-2.17 nahrazuje ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2:2020Změna A11-11.20(Souběžná platnost) ČSN EN 61029-2-9 ed. 3:2013Změna Z1-5.16Změna A11-3.14(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily 13.05.2016 (MD) 15.11.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2017        
AC:2016-09        
EN 10222-5:2017 nahrazuje EN 10222-5:1999Zrušená ČSN EN 10222-5:2018Oprava 1-11.20 nahrazuje ČSN EN 10222-5:2002(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 16689:2017 ČSN EN 16689:2020 Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 55011:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 55011:2016 ČSN EN 55011 ed. 3:2010Změna Z1-1.17Změna A1-3.11(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 55011 ed. 4:2017Změna A1-9.17Změna A11-10.20 Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2010        
EN 55011:2016 nahrazuje EN 55011:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 55011 ed. 4:2017Změna A1-9.17Změna A11-10.20 nahrazuje ČSN EN 55011 ed. 3:2010Změna Z1-1.17Změna A1-3.11(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření 04.11.2020 (EMC) 04.05.2020 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A:2010        
A1:2010        
EN 55014-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 55014-1:2017 ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007Změna A1-2.10Změna A2-4.12Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017Změna A11-10.20Změna Z1-9.21 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2009        
A2:2011        
EN 55014-1:2017 nahrazuje EN 55014-1:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017Změna A11-10.20Změna Z1-9.21 nahrazuje ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007Změna A1-2.10Změna A2-4.12Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 04.11.2020 (EMC) 04.05.2022 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2009        
A2:2011     04.11.2020 (EMC)    
EN 55015:2013 nahrazuje EN IEC 55015:2019Souběžná platnost EN 55015:2006Zrušená ČSN EN 55015 ed. 4:2014Změna A1-1.16Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020Změna A11-10.20(Souběžná platnost) ČSN EN 55015 ed. 3:2007Změna A1-5.08Změna A2-12.09Změna Z1-3.14(Zrušená) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením 13.05.2016 (EMC) 12.06.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2015        
EN IEC 55015:2019 Souběžná platnost platí souběžně s EN 55015:2013 ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020Změna A11-10.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 55015 ed. 4:2014Změna A1-1.16Změna Z1-1.20 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením 04.11.2020 (EMC) 04.05.2022 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A11:2020        
EN 55032:2015. nahrazuje EN 55032:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 55032 ed. 2:2017Změna A1-5.21 nahrazuje ČSN EN 55032:2012Změna Z3-11.17Změna Z1-1.16Změna Z2-1.16 zrušenaOprava 2-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 04.11.2020 (EMC) 04.05.2022 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60730-2-11:2008 ČSN EN 60730-2-11 ed. 2:2008Změna Z2-3.21Změna Z1-11.20 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60730-2-7:2010 ČSN EN 60730-2-7 ed. 2:2011Oprava 1-5.13Změna Z2-3.21 Změna Z1-11.20 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2011        
EN 60730-2-8:2002 ČSN EN 60730-2-8 ed. 2:2002Změna Z1-11.20Změna A1-7.04 Změna Z2-3.21 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modified)
       
EN 61010-2-010:2014 nahrazuje EN 61010-2-010:2003Zrušená EN IEC 61010-2-010:2020Souběžná platnost ČSN EN 61010-2-010 ed. 3:2015Změna Z1-11.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů 18.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61558-1:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 61558-1:1997Zrušená EN IEC 61558-1:2019 ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 Změna Z1-11.19Oprava 1-10.06Změna A1-12.09Změna Z2-11.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 :2020(Souběžná platnost) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2006        
A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009
       
EN IEC 61558-1:2019 nahrazuje EN 61558-1:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 :2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 Změna Z1-11.19Oprava 1-10.06Změna A1-12.09Změna Z2-11.20 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 ČSN ETSI EN 301908-13 V13.1.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) 01.06.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 ČSN ETSI EN 301908-2 V13.1.1 Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) 27.10.2020 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 ČSN ETSI EN 302217-2 V3.2.2 Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ETSI EN 303213-5-1 V1.1.1:2020 ČSN ETSI EN 303213-5-1 V1.1.1v Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 ČSN ETSI EN 303213-6-1 V3.1.1 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303345-5 V1.1.1 Rozhlasové přijímače - Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303345-2 V1.1.1 Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303364-3 V1.1.1 Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X) 27.10.2020 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím