Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14064-3 - prohlášení o skleníkových plynech

ČSN EN ISO 14064-3 - Skleníkové plyny – Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14064-3 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2019-12-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-3:ed-2:v1:en
Třidící znak: 010964
Obor: Systémy environmentálního managementu
ICS:
  • 13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.4.3 prohlášení o skleníkových plynech

NEVHODNÝ TERMÍN: výrok o skleníkových plynech věcná a objektivní deklarace, která stanovuje předmět pro ověřování (3.6.2) nebo validaci (3.6.3)

POZNÁMKA 1 k heslu Prohlášení o skleníkových plynech by mohlo být prezentováno v určitém časovém okamžiku nebo by mohlo pokrývat určitý časový interval.

POZNÁMKA 2 k heslu Prohlášení o skleníkových plynech, které poskytne odpovědná strana (3.2.3), má být jasně identifikovatelné a schopné konzistentního hodnocení nebo měření podle vhodných kritérií (3.6.10) ověřovatelem (3.2.6) nebo validátorem (3.2.).

POZNÁMKA 3 k heslu Prohlášení o skleníkových plynech by mohlo být uvedeno ve zprávě o skleníkových plynech (3.4.2), v plánu projektu v oblasti skleníkových plynů (3.4.1) nebo ve zprávě o studii uhlíkové stopy produktu. „Zpráva o studii uhlíkové stopy produktu“ je definována v ISO 14067:2018, 3.1.1.5.

3.4.3 greenhouse gas statement GHG statement

DEPRECATED: GHG assertion factual and objective declaration that provides the subject matter for the verification (3.6.2) or validation (3.6.3)

Note 1 to entry: The GHG statement could be presented at a point in time or could cover a period of time.

Note 2 to entry: The GHG statement provided by the res- ponsible party (3.2.3) should be clearly identifiable, capable of consistent evaluation or measurement against suitable criteria (3.6.10) by a verifier (3.2.6) or validator (3.2.7).

Note 3 to entry: The GHG statement could be provided in a GHG report (3.4.2), GHG project (3.4.1) plan or CFP study report. “CFP study report” is defined in ISO 14067:2018, 3.1.1.5.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím