Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14090 - dopad

ČSN EN ISO 14090 - Adaptace na změnu klimatu – Zásady, požadavky a směrnice

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14090 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-03-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:15583:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010990
Obor: Systémy environmentálního managementu
ICS:
  • 13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.8 dopad

vliv na přírodní a lidské systémy

POZNÁMKA 1 k heslu V souvislosti se změnou klimatu (3.5) se termín „dopad“ používá především k označení vlivů extrémních povětrnostních a klimatických jevů a změny klimatu na přírodní a lidské systémy. Dopady se obecně týkají vlivu na životy, způsob existence, zdraví, ekosystémy, ekonomiky, společnosti, kultury, služby a infrastrukturu v důsledku interakce změny klimatu nebo nebezpečných klimatických událostí, ke kterým dochází v konkrétním časovém období, a zranitelnosti (3.15) vystavené společnosti nebo vystaveného systému. Dopady jsou také označovány jako důsledky a výstupy. Dopady změny klimatu na geofyzikální systémy, včetně povodní, sucha a zvýšení hladiny moře, jsou podmnožinou dopadů označo- vaných jako „fyzikální dopady“.

[ZDROJ: Převzato z IPCC, 2014]

3.8 impact

effect on natural and human systems

Note 1 to entry: In the context of climate change (3.5), the term “impact” is used primarily to refer to the effects on natural and human systems of extreme weather and climate events and of climate change. Impacts generally refer to effects on lives, livelihoods, health, ecosystems, economies, societies, cultures, services and infrastructure due to the interaction of climate change or hazardous climate events occurring within a specific time period and the vulnerability (3.15) of an exposed society or system. Impacts are also referred to as consequences and outcomes. The impacts of climate change on geophysical systems, including floods, droughts and sea level rise, are a subset of impacts called “physical impacts”.

[SOURCE: Adapted from IPCC, 2014]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím