Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » Terminologie BIM » ČSN EN ISO 23387 (návrh) - datová šablona

ČSN EN ISO 23387 (návrh) - Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy

Datum vydání/vložení: 2020-11-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:23387:ed-1:v1:en
Třidící znak: 730114
Obor: Organizace informací o stavbách
ICS:
  • 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
  • 91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Stav: Platná
Zaslat připomínku k tomuto terminologickému heslu

3.3 datová šablona

datová struktura používaná pro popisování charakteristik stavebních objektů (3.4)

PŘÍKLAD 1 Datová šablona poskytuje určitý náhled založený na určité výměně informací, např. projektant systémů pro vytápění, větrání a úpravu vzduchu (HVAC) požaduje popis výrobků pro HVAC, který by bylo možno nahrát do systému pro navrhování.

PŘÍKLAD 2 Datová šablona poskytuje výrobcům standardizovanou datovou strukturu použitelnou pro jakýkoliv interní systém a/nebo proces pro zpracovávání dat o výrobcích, např. jeden nebo více systémů pro správu informací o výrobcích může tuto strukturu použít nebo k ní mapovat pro dosažení strojové čitelnosti, a to jak interně, tak pro potřeby jakéhokoliv software používajícího stejnou strukturu datových šablon. Výrobce výrobků pro HVAC tak může uspokojit všechny žádosti od zúčastněných stran včetně projektanta systémů pro HVAC.

Poznámka 1 k heslu Společně s termínem „datová šablona“ je možno používat její příslušný předmět. Např. datová šablona pro určitý výrobek (3.9) může být pojmenována „datová šablona výrobku“. Datová šablona pro určitý systém (3.13) může být pojmenována „datová šablona systému“ apod.

Poznámka 2 k heslu Datová šablona může být používána při výměně informací k určitému účelu pro stavební objekt při přípravě záměru, přípravě zadání, navrhování, provádění, provozování a odstraňování zařízení (staveb).

 

3.3 data template

data structure used to describe the characteristics of construction objects (3.4)

EXAMPLE 1 A data template provides a view based on an information exchange, e.g. a heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system designer is asking for the descriptions of the HVAC products that can be loaded into the design system.

EXAMPLE 2 A data template provides manufacturers a standardized data structure that can be applied to any internal system and/or process of handling product data, e.g. one or several product information management systems can apply or map to this structure to enable machine readability, both internally and with any requests from any software using the same data template structure. An HVAC product manufacturer can then answer the request from any stakeholder including the HVAC system designer.

Note 1 to entry: The relevant scope of the data template can be used together with the term “data template”. E.g. a data template for a product (3.9) can be named “product data template”. A data template for a system (3.13) can be named “system data template”, etc.

Note 2 to entry: A data template can be used in an information exchange for a specific purpose for a construction object in the inception, brief, design, production, operation and demolition of facilities.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím