Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » Terminologie BIM » ČSN ISO 12006-2 - stavební entita

ČSN ISO 12006-2 - Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci

Stáhnout normu: ČSN ISO 12006-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-05-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12006:-2:ed-2:v1:en
Třidící znak: 730101
Obor: Organizace informací o stavbách
ICS:
  • 91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Stav: Platná
Zaslat připomínku k tomuto terminologickému heslu

3.4.2 stavební entita

nezávislá jednotka vybudovaného prostředí (3.1.7) s charakteristickým tvarem a prostorovou strukturou, určená k tomu, aby sloužila alespoň jedné funkci nebo činnosti uživatele

POZNÁMKA 1 k heslu Stavební entita je základní jednotkou vybudovaného prostředí. Je rozeznatelná jako fyzicky nezávislá konstrukce, přestože více stavebních entit by mohlo být vnímáno jako části určitého stavebního komplexu. Pomocné stavby jako přístupové komunikace, terénní úpravy nebo napojení na technickou infrastrukturu lze považovat za součást stavební entity. Naopak v případě, kdy jsou pomocné stavby dostatečně rozsáhlé, mohou být samy o sobě považovány za stavební entity.

3.4.2 construction entity

independent unit of the built environment (3.1.7) with a characteristic form and spatial structure, intended to serve at least one function or user activity

Note 1 to entry A construction entity is the basic unit of the built environment. It is recognizable as a physically independent construction even though a number of construction entities might be seen as parts of a particular construction complex. Ancillary works such as access roads, landscaping, service connections, may be regarded as part of a construction entity. Conversely, when ancillary works are of sufficient scale, they may be regarded as construction entities in their own right.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím