Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 3744 - hladina časově integrovaného akustického tlaku jednotlivé zvukové události, (single event time-integrated sound pressure level) LE

ČSN EN ISO 3744 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 3744 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-04-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:3744:ed-3:v1:en
Třidící znak: 011604
Obor: Akustika
ICS:
  • 17.140.01 - Akustická měření a snižování hluku obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.4 hladina časově integrovaného akustického tlaku jednotlivé zvukové události, (single event time-integrated sound pressure level) LE

desetinásobek dekadického logaritmu poměru integrálu kvadrátu akustického tlaku p jednotlivé izolované zvukové události (série pulzů (burst) hluku nebo přechodový děj) přes daný časový interval o délce trvání T (začínající v čase t1 a končící v čase t2) k referenční hodnotě E0, vyjadřuje se v decibelech kde referenční hodnota E0 je (20 (Pa)2s = 4 ( 10–10 Pa2s

POZNÁMKA 1 Tato veličina může být také získána jako

POZNÁMKA 2 Při měření imise zvuku se tato veličina obvykle nazývá „hladina expozice zvuku“ (viz ISO/TR 25417:2007[20]).

3.4 single event time-integrated sound pressure level, LE

ten times the logarithm to the base 10 of the ratio of the integral of the square of the sound pressure, p, of an isolated single sound event (burst of sound or transient sound) over a stated time interval T (starting at t1 and ending at t2), to a reference value, E0, expressed in decibels where the reference value, E0, is (20 (Pa)2 s = 4 × 10(10 Pa2 s

NOTE 1 This quantity can be obtained by

NOTE 2 When used to measure sound immission, this quantity is usually called “sound exposure level” (see ISO/TR 25417:2007[20]).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím