Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Terminologická databáze

Terminologická databáze

Terminologická databáze (TDB) byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).
Rychlé vyhledávání Podrobné vyhledávání

Přehled vložených ČSN/TNI/jiných dokumentů ( 852 )

Termíny Třidící znak Název
ČSN EN 71-14:2019 943095 Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití
ČSN EN 71-1+A1:2019 943095 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
ČSN EN 71-3:2019 943095 Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
ČSN EN 14988:2020 943418 Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16232+A1:2019 943459 Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti
ČSN EN 15826 :2015 (Zrušená) 945000 Smalty - Terminologie
ČSN EN ISO 19496-1:2017 94 5000 Smalty – Terminologie – Část 1: Termíny a definice
ČSN EN ISO 9994:2019 945201 Zapalovače – Bezpečnostní specifikace
ČSN EN 1807-1:2013 96125 Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily
ČSN ISO 15489-1:2018 971500 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy
ČSN EN ISO 19119 :2019 979838 Geografická informace – Služby
ČSN EN ISO 27799:2019 982021 Zdravotnická informatika – Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím