Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Měřidla (NLF)...

Název sektoru: Měřidla (NLF)

Oblast: Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Zkratka: MID
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2014/32/EU
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
nařízení vlády 120/2016 Sb.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
směrnice EP a Rady 2014/32/EU
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1359:2017 Souběžná platnost platí souběžně s EN 1359:1998 ČSN EN 1359:2020 nahrazuje ČSN EN 1359:2000Změna A1-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Plynoměry - Membránové plynoměry 26.08.2021 (MID) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 1434-1:2007 ČSN EN 1434-1:2008(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Měřidla tepla - Část 1: Všeobecné požadavky 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 1434-2:2007 ČSN EN 1434-2:2008(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
AC:2007        
EN 1434-4:2007 ČSN EN 1434-4:2008(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
AC:2007        
EN 1434-5:2007 ČSN EN 1434-5:2008(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 12261:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 12261:2002 ČSN EN 12261:2019 nahrazuje ČSN EN 12261:2003Změna A1-12.06Oprava 1-5.04(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Plynoměry - Turbínové plynoměry 26.08.2021 (MID) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 12405-1:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 12405-1:2005+A2:2010 ČSN EN 12405-1:2019 nahrazuje ČSN EN 12405-1+A2:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu 26.08.2021 (MID) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 12480:2002 ČSN EN 12480:2003Změna A1-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Plynoměry - Rotační objemové plynoměry 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
A1:2006        
EN 14154-1:2005+A2:2011 ČSN EN 14154-1+A2:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky 26.02.2022 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 14154-2:2005+A2:2011 ČSN EN 14154-2+A2:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití 26.02.2022 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 14154-3:2005+A2:2011 ČSN EN 14154-3+A2:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení 26.02.2022 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 14236:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 14236:2007 ČSN EN 14236:2019 nahrazuje ČSN EN 14236:2007(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ultrazvukové plynoměry pro domácnost 26.08.2021 (MID) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 50470-1:2006 ČSN EN 50470-1:2007Oprava 1-7.13 Změna A1-5.19 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C) 13.05.2016 (EMC) 01.05.2009 (EMC) 26.02.2023 (MID) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z. 145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 50470-2:2006 ČSN EN 50470-2:2007Změna A1-5.19 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy přesnosti A a B) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 50470-3:2006 ČSN EN 50470-3:2007Změna A1-5.19 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C) 26.02.2023 (MID) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 62058-11:2010 ČSN EN 62058-11:2011 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 11: Všeobecné metody přejímací kontroly (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 62058-21:2010 ČSN EN 62058-21:2011 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 21: Zvláštní požadavky pro elektromechanické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2 a třídy A a B) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 62058-31:2010 ČSN EN 62058-31:2011 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Přejímací kontrola - Část 31: Zvláštní požadavky pro statické činné elektroměry (třídy 0,2 S, 0,5 S, 1 a 2 a třídy A, B a C) (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
EN 62059-32-1:2012 ČSN EN 62059-32-1:2012 Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 32-1: Stálost - Zkoušení stability metrologických charakteristik při zvýšené teplotě (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


145/2016 Z.z. 120/2016 Sb. 2014/32/EU
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím