Informační systém Uvádění výrobků na trh
test Nacházíte se: Harmonizované normy - všechny výrobky » Hračky...

Název sektoru: Hračky

Oblast: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast

Zkratka: TOYS
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k směrnice EP a Rady 2009/48/ES
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
směrnice EP a Rady 2009/48/ES
aktuální znění v pdf  formátu z 21. 5. 2021 včetně změn (EU)2019/1922 a
(EU)2019/1929
/ změna (EU)2021/903 se použije od 5. 12. 2022
/ změna (EU)2020/2088 se použije od  5. 7. 2022

/ změna (EU)2020/2089 se použije od  5. 7. 2022
/ změna (EU)2019/1929 se použije od 21. 5. 2021
/ změna (EU)2019/1922 se použije od 20. 5. 2021 ve znění opravy (4. 12. 2019)

/ 2008/329/ES *
(magn.hračky - neplatné)*
/ 2013/492/EU  - neplatné
nařízení vlády č. 86/2011 Sb.
znění včetně změny č. 137/2021 Sb.
zákon č. 78/2012 Z.z.
znění včetně změny zákonem č. 259/2021 Z.z.
/ vyhláška č. 225/2013 Z.z. znění včetně změny vyhláškou č. 448/2020 Z.z. (změna vyhláškou č. 448/2020 Z.z. se použije od 20. 5. 2021)
Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 71-1:2014+A1:2018 nahrazuje EN 71-1:2014Zrušená ČSN EN 71-1 + A1:2019 nahrazuje ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-2:2011+A1:2014 nahrazuje EN 71-2:2011Zrušená ČSN EN 71-2+A1:2014Změna Z1-7.21 nahrazuje ČSN EN 71-2:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost 13.06.2014 (TOYS) 30.09.2014 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-3:2019 nahrazuje EN 71-3:2013+A3:2018Zrušená ČSN EN 71-3:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 15.04.2020 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-4:2013 ČSN EN 71-4:2013Změna Z1-8.21 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 28.05.2013 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-5:2015 nahrazuje EN 71-5:2013Zrušená ČSN EN 71-5:2016 nahrazuje ČSN EN 71-5:2014(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 13.11.2015 (TOYS) 31.05.2016 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014+A3:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-7:2014+A2:2018Souběžná platnost ČSN EN 71-7 + A3:2020 nahrazuje ČSN EN 71-7 + A2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 31.05.2021 (TOYS) 28.11.2021 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-8:2018 nahrazuje EN 71-8:2011Zrušená ČSN EN 71-8: 2018Oprava 1-2.19 nahrazuje ČSN EN 71-8:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-12:2016 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-12:2013Souběžná platnost ČSN EN 71-12:2017 nahrazuje ČSN EN 71-12:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 31.05.2021 (TOYS) 28.11.2021 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-13:2014 ČSN EN 71-13:2014 Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy 13.06.2014 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2018 nahrazuje EN 71-14:2014+A1:2017Zrušená ČSN EN 71-14:2019 nahrazuje ČSN EN 71-14+A1:2018(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 22.01.2020 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN IEC 62115:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 62115:2005Souběžná platnost ČSN EN IEC 62115 ed. 2:2020Změna A11-7.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62115:2006Změna Z1-5.11Změna A12-6.15Změna A2-12.11Změna A11-5.13Změna Z2-7.20(Souběžná platnost) Elektrické hračky - Bezpečnost 31.05.2021 (TOYS) 21.02.2022 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
A11:2020     31.05.2021 (TOYS)    
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím