Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

Databáze harmonizovaných norem

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU zdroje (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2019) a Věstníku ÚNMZ.


Aktualizace k 1. 7. 2019.


Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1:1998 ČSN EN 1:1999Změna A1-12.07 Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem; 01.01.2008 01.01.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
A1:2007     01.01.2008 01.01.2009    
EN 3-8:2006 ČSN EN 3-8:2007Oprava 1-4.08 Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
AC:2007        
EN 19:2002 ČSN EN 19:2003 Průmyslové armatury - Značení kovových armatur 97/23/ES 26/2003 Sb. 576/2002 Z.z.
EN 19:2016 ČSN EN 19:2017 Průmyslové armatury - Označování kovových armatur 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 26:1997 ČSN EN 26:1998Změna A1-7.01Změna A2-11.04Změna A3-4.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Průtokové ohřívače vody s atmosférickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
AC:1998        
A1:2000     18.07.2001    
A2:2004     18.11.2009    
A3:2006     30.06.2007    
EN 30-1-1:2008+A1:2010 nahrazuje EN 30-1-1:2008Zrušená ČSN EN 30-1-1+A1:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost 31.01.2011 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 30-1-2:1999 ČSN EN 30-1-2:2000(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-2: Bezpečnost - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 30-1-3:2003+A1:2006 nahrazuje EN 30-1-3:2003Zrušená ČSN EN 30-1-3+A1:2007 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou 30.06.2007 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 30-1-4:2002 ČSN EN 30-1-4:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4. Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
A1:2006     30.06.2007    
EN 30-2-1:1998 ČSN EN 30-2-1:1999Změna A1-2.04Změna A2-12.05(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
A1:2003     10.12.2004    
A2:2005     11.11.2005    
A1:2003/AC:2004        
EN 30-2-2:1999 ČSN EN 30-2-2:2000 Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 40-4:2005 ČSN EN 40-4:2006Oprava 1-1.07 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu; 01.10.2006 01.10.2007 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 01.01.2007    
EN 40-5:2002 ČSN EN 40-5:2002 Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry; 01.02.2003 01.02.2005 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
EN 40-6:2002 ČSN EN 40-6:2002 Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin; 01.02.2003 01.02.2005 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
EN 40-7:2002 ČSN EN 40-7:2003 Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny; 01.10.2003 01.10.2004 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
EN 54-2:1997 ČSN EN 54-2:1999Změna A1-5.07 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna; 01.01.2008 01.08.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
AC:1999     01.01.2008 01.01.2008    
A1:2006     01.01.2008 01.08.2009    
EN 54-3:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-3:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény; 01.04.2003 01.06.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
A1:2002     01.04.2003 30.06.2005    
A2:2006     01.03.2007 01.06.2009    
EN 54-4:1997 ČSN EN 54-4:1999Změna A1-9.03Změna A2-3.07 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj; 01.10.2003 01.08.2009 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
AC:1999     01.06.2005 01.06.2005    
A1:2002     01.10.2003 01.08.2009    
A2:2006     01.06.2007 01.08.2009    
EN 54-5:2017+A1:2018 nahrazuje EN 54-5:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-5+A1:2019 nahrazuje ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 31.08.2022 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-7 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Souběžná platnost) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 31.08.2022 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


305/2011
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím