Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).   Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html, 1998–2024) a Věstníku ÚNMZ.

Poslední aktualizace k 1. 5. 2024

Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektory k zákonu č. 90/2016 Sb. - harmonizovaná oblast (NLF)

Harmonizované normy pro sektor Zkratka Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Oznámené subjekty (NANDO) ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Bezpilotní systémy - nejsou NO/AO 2019/945 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2019/945
konsolidované znění

/ Prováděcí nařízení Komise (EU)2019/947 (konsolidované znění)
2019/945 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2019/945
konsolidované znění
/ Prováděcí nařízení Komise (EU)2019/947 (konsolidované znění)
2019/945 delegované nariadenie Komisie (EÚ)2019/945
konsolidované znění
/ Prováděcí nařízení Komise (EU)2019/947 (konsolidované znění)
Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF) LVD

(EU)2023/2723 (hEN 13. 12. 2023) ve znění změny:
(EU)2024/1198 (23. 4. 2024)

// (EU)2023/2723
ruší podle přílohy II a III:
2018/C/326/2
(EU)2019/1956
 (hEN 27. 11. 2019)
ve znění změn:
(EU)2023/600 (hEN 17. 3. 2023)
(EU)2023/98 (hEN 11. 1. 2023)
(EU)2022/713 (hEN 10. 5. 2022)
(EU)2022/405 (hEN 10. 3. 2022)
(EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
(EU)2021/2273 (hEN 21. 12. 2021)
(EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020)
(EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020);
znění včetně  opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020)
/ Seznam hEN k LVD v pdf (k 23. 4. 2024, z webu EK, není právně závazný)

 

není 2014/35/EU směrnice EP a Rady 2014/35/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2006/95/ES
/ dohoda č. 2017/2118
118/2016 Sb. nařízení vlády 118/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 17/2003 Sb.
148/2016 Z.z. nariadenie vlády 148/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR č. 308/2004 Z.z.
Hnojivé výrobky EU - nejsou není (EU)2019/1009 Nařízení EP a Rady č. (EU)2019/1009
konsolidované znění v pdf formátu z 16. 3. 2023
(EU)2019/1009 Nařízení EP a Rady (EU)2019/1009
konsolidované znění v pdf formátu z 16. 3. 2023
(EU)2019/1009 Nariadenie EP a Rady (EU)2019/1009
(konsolidované znění v pdf z 16. 3. 2023)
Jednoduché tlakové nádoby (NLF) SPVD 2018/C/326/1 NO/AO 2014/29/EU směrnice EP a Rady 2014/29/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
119/2016 Sb. nařízení vlády 119/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 20/2003 Sb.
234/2015 Z.z. nariadenie vlády 234/2015 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 513/2001 Z.z.
Lanové dráhy (NLF) CAB (EU) 2024/354 (hEN 23. 1. 2024) ruší (viz čl. 2 a čl. 3):
2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 23. 1. 2024, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO (EU)2016/424 nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 nařízení EP a Rady (EU)2016/424 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES (EU)2016/424 nariadenie EP a Rady (EU)2016/424
aktuální znění
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2000/9/ES
priamo  aplikovatelný predpis v SR; aplikácia  v SR NV č. 124/2018 Z.z.


Lodní výstroj (NLF) ME (EU)2024/1295 NO/AO 2014/90/EU směrnice EP a Rady č. 2014/90/EU
aktuální znění
/ prováděcí pravidla (EU)2023/1667 ruší prováděcí nařízení
(EU)2022/1157
/ prováděcí nařízení: (EU)2018/608
/ nařízení v přenesené pravomoci: (EU)2018/414
345/2016 Sb. nařízení vlády č. 345/2016 Sb.
účinnost od 10. 11. 2016
/ ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 266/2009 Sb.
262/2016 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 262/2016 Z.z.
aktuální  znění
/ platnost od 1. 10. 2016, ruší a nahrazuje nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z.z.
Měřidla (NLF) MID (EU)2021/1402 (hEN 26. 8. 2021)
2017/C/308/1
2017/C/308/2
2017/C/308/3 - stažení zveřejnění odkazů na norm. dokumenty OIML
2012/C/218/8

2013/C/109/1

2013/C/109/2

2014/C/76/1

2014/C/76/2

2014/C/443/2

2014/C/443/1


NO/AO 2014/32/EU směrnice EP a Rady 2014/32/EU
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/22/ES
/ dohoda č. 2017/2118
120/2016 Sb. nařízení vlády 120/2016 Sb.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb.
145/2016 Z.z. nariadenie vlády 145/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 294/2005 Z.z.
Osobní ochranné prostředky (NLF) PPE
(EU) 2023/941 (hEN 11. 5. 2023) znění včetně změny (EU)2023/2752
// ruší sdělení 2018/C/209/3 a prováděcí rozhodnutí (EU)2020/668 viz článek 2 a článek 3

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14
z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: 
(EU)2022/2414 (hEN 9. 12. 2022)
(EU)2022/1914 (hEN 7. 10. 2022),
(EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), 
(EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2020/668 včetně změny (EU)2022/2414
Seznam hEN k PPE (k 11. 12. 2023, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO (EU)2016/425 nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení (EU)2021/1433 postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403
/ Doporučení č. (EU)2020/403 ve znění opravy


(EU)2016/425 nařízení EP a Rady (EU) 2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení (EU)2021/1433 postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403
/ Doporučení č. (EU)2020/403 ve znění opravy
(EU)2016/425 naridenie EP a Rady (EU)2016/425
21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně.
/ Doporučení (EU)2021/1433 postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403
/ Doporučení č. (EU)2020/403
Rádiová zařízení (NLF) RED

(EU)2022/2191 (hEN 10. 11. 2022) ve znění změn:
(EU)2023/2669 (hEN 1.12.2023)
(EU)2023/2392
(hEN 4. 10. 2023),
// ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)  a sdělení 2018/C/326/4 (hEN 14. 9. 2018) viz článek 2 a článek 3

2018/C/326/4 (hEN 14. 9. 2018)
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2022/2191 (hEN 10. 11. 2022)
(EU)2022/498 (hEN 29. 3. 2022)
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)
/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text) včetně (EU)2022/498
Seznam hEN k RED (k 1. 12. 2023, z webu EK, není právně závazný)

NO/AO 2014/53/EU směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU
 znění v pdf formátu včetně změny nařízením Komise č. (EU)2023/1717
/ změna nařízením Komise č. (EU)2023/1717 se použije od 1. 10. 2023
/ nařízení  Komise č. (EU)2022/30 se použije od 1. 8. 2024
/ změna směrnicí EP a Rady č. (EU)2022/2380 se použije od 28. 12. 2024 nebo od 28. 4. 2026 , podrobně viz článek 2

(směrnice č. 2014/53/EU 13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 1999/5/ES, kterou bylo možné používat do 13. 6. 2017 souběžně)
/ prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/733 - zkušební zařízení Unie
/ Nařízení v přenesené pravomoci (EU)2019/320
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1354
/ dohoda č. 2021/43
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí č. (EU)2022/179  aktuální znění
/ Rozhodnutí č. 2022/371
/ Rozhodnutí č. 2021/434
/ Rozhodnutí č. 2021/433
/ Rozhodnutí č. 2019/558
/ Rozhodnutí č. 2019/559
/ Rozhodnutí č. 2019/347  aktuální znění
/ Rozhodnutí č. 2017/466
/ Rozhodnutí č. 2017/1755
/ Rozhodnutí č. 2006/771/ES aktuální znění
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1426
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2008/411/ES aktuální znění;
/ Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538 konsolidované znění
/ Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/173


426/2016 Sb. nařízení vlády č. 426/2016 Sb.
aktuální znění
/ změna nařízením vlády č. 26/2024 Sb. se použije 28. 12. 2024
/ změna nařízením vlády č. 245/2023 Sb.  má dělenou účinnost viz čl. II
/ účinnost od 7. 1. 2017, ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
193/2016 Z.z. nařízení vlády č. 193/2016 Z.z.
aktuální znění
/ změna nařízením vlády č. 333/2023 Z.z. se použije od 28. 12. 2024, výjimky viz čl. II
Rekreační plavidla a vodní skútry (NLF) RCD


(EU)2022/1954 (hEN 17. 10. 2022)
ve znění změny (EU)2024/201 (hEN 12. 1. 2024), (EU)2024/1197 (hEN 25. 4. 2024)
/ ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2019/919 a sdělení 2018/C/209/5, výjimky viz čl. 3

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2022/1029 (hEN 29. 6. 2022)
(EU)2022/404 (hEN 10. 3. 2022)
(EU)2021/2173 (hEN 9. 12. 2021)
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v pdf formátu včetně změny (EU)2022/1029 (hEN 29. 6. 2022))
Seznam hEN k RCD (k 25. 4. 2024, z webu EK, není právně závazný)

NO/AO 2013/53/EU směrnice EP a Rady 2013/53/EU
aktuální znění
/ 18. 1. 2016 zrušila a nahradila směrnici 94/25/ES, kterou bylo možno používat do 18. 1. 2017 souběžně
/ prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/1
96/2016 Sb. nařízení vlády č. 96/2016 Sb.
účinnost 15. 4. 2016, zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 174/2005 Sb., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení
77/2016 Z.z. nariadenie vlády 77/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 26. 1. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 417/2004 Z.z., do 18. 1. 2017 bylo možno používat obě nařízení souběžně
Spotřebiče plynných paliv (NLF) GAR (EU)2024/224 (hEN 12. 1. 2024) NO/AO (EU)2016/426 nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES

(EU)2016/426 nařízení EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES (EU)2016/426 nariadenie EP a Rady (EU)2016/426 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES
Tlaková zařízení (NLF) PED 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2022/1844 (hEN 3. 10. 2022)
(EU)2021/1801 (hEN 12. 10. 2021)
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2021/2272 (hEN 21. 12. 2021)
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2022/1844)
Seznam hEN k PED (k 3. 10. 2022, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/68/EU směrnice EP a Rady č. 2014/68/EU
aktuální znění
/ účinná od 19. 7. 2016, ruší a nahrazuje směrnici
č. 97/23/ES
219/2016 Sb. nařízení vlády č. 219/2016 Sb.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 26/2003 Sb.
1/2016 Z.z. nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z.z.
účinné od 19. 7. 2016,
ruší a nahrazuje nařízení vlády SR č. 576/2002 Sb.
Váhy s neautomatickou činností (NLF) NAWI 2016/C/14/2

NO/AO 2014/31/EU směrnice EP a Rady 2014/31/EU
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2009/23/ES
121/2016 Sb. nařízení vlády 121/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
126/2016 Z.z. nariadenie vlády 126/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 399/1999 Z.z.
Výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh (NLF) EXPL 2017/C/118/2 NO/AO 2014/28/EU směrnice EP a Rady 2014/28/ES

aktuální znění
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 93/15/EHS
/ dohoda č. 2017/2118

97/2016 Sb. nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.
131/2016 Z.z. nariadenie vlády 131/2016 Z.z.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády
č. 179/2001 Z.z.
Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF) EMC 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326:
(EU)2022/910 (10. 6. 2022)
(EU)2022/622 (hEN 13. 4. 2022),
(EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)
(EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020),
(EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020),
(EU)2019/1326 (konsolidovaný text  v pdf formátu včetně změny (EU)2022/910 (10. 6. 2022)
Seznam hEN k EMC (19. 9. 2022, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/30/EU směrnice EP a Rady 2014/30/EU
aktuální znění
(20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady
č. 2004/108/ES)
/ dohoda č. 2017/2118
/ Rozhodnutí: č. 2023/902; č. 2022/369; č. 2022/370; č. 2022/372; č. 2022/373; č. 2022/374; č. 2019/558; č. 2019/557; č. 2019/556; č. 2011/763/EU; č. 2012/351/EU; č. 2018/1051; č. 2018/1052; č. 2018/1053; č. 2018/1054; č. 2018/1055; č. 2018/1056; č. 2018/1057; č. 2018/1058; č. 2015/1354; č. 2017/465;  č. 2017/467; č. 2017/690; č. 2017/691; č. 2017/692; č. 2017/1574; č. 2017/2290; č. 2017/2291; č. 2017/2292; č. 2020/222; č. 2020/223;  č. 2020/224; č. 2020/225; č. 2020/226;
117/2016 Sb. nařízení vlády 117/2016 Sb.
aktuální znění
(20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.)
127/2016 Z.z. nariadenie vlády 127/2016 Z.z.
aktuální znění
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
Výtahy (NLF) LIFTS (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021) 
ve znění změn:
(EU)2023/1646 (hEN 21. 8. 2023)
(EU)2022/1199 (hEN 12. 7. 2022)
(EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 včetně změny (EU)2023/1646
Seznam hEN k výtahům (22. 8. 2023, z webu EK, není právně závazný)
// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
NO/AO 2014/33/EU směrnice EP a Rady 2014/33/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Radyč. 95/16/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ rozhodnutí Komise č. (EU)2021/534
122/2016 Sb. nařízení vlády 122/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb.
235/2015 Z.z. nariadenie vlády 235/2015 Z.z.
aktuální  znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF) ATEX (EU)2022/1668 (hEN 29. 9. 2022)
/ ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2019/12022018/C/371/1 viz článek 2 a článek 3

(EU)2022/1668 ve znění změny:
(EU)2023/1587 (hEN 2. 8.2023)
(EU(2023/601 (hEN 17. 3. 2023)
/ konsolidované znění (EU)2022/1668 v pdf formátu z 2. 8. 2023

2018/C/371/1


(EU)2019/1202 ve znění změn:
(EU)2022/784 (hEN 19. 5. 2022)
(EU)2022/406 (hEN 10. 3. 2022)
(EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
konsolidované znění (EU)2019/1202
Seznam hEN k ATEX (k 3. 8. 2023, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO 2014/34/EU směrnice EP a Rady 2014/34/EU
20. 4. 2016 zrušila a nahradila EP a Rady č. 94/9/ES
/ dohoda č. 2017/2118
/ Guidelines (ATEX 2014/34/EU)
116/2016 Sb. nařízení vlády č. 116/2016 Sb.
20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 23/2003 Sb.
149/2016 Z.z. nariadenie vlády 149/2016 Z.z.
aktuální znění
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.
Zdravotnické prostředky in vitro – diagnostické (NLF - účinnost od 26. 5. 2022) IVDR (EU)2021/1195 (hEN 20. 7. 2021) ve znění změn:
(EU)2024/817 (hEN 8. 3. 2024)
(EU)2023/1411 (hEN 5. 7. 2023)
(EU)2022/729 (hEN 12. 5. 2022)
(EU)2022/15 (hEN 7. 1. 2022)                                                                                                     
/konsolidovaný text (EU)2021/1195  v pdf formátu včetně změny (EU)2023/1411
/Seznam hEN k IVDR (k 8. 3. 2024, z webu EK, není právně závazný)
NO/AO (EU)2017/746 nařízení EP a Rady (EU) 2017/746
aktuální znění v pdf formátu z 20. 3. 2023 

/ částečně ruší a nahrazuje směrnici 98/79/ES od 26. 5. 2022, výjimky viz čl. 112
/ prováděcí nařízení Komise 2023/2713 (použije se od 1. 10. 2024)
/ prováděcí nařízení Komise (EU)2022/1107 (použije se od 25. 7. 2024)
/ prováděcí pravidla k nařízení EP a Rady č. (EU)2017/746: