Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

Databáze harmonizovaných norem

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU a Věstníku ÚNMZ.


Aktualizace k 1. 3. 2019.


Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 621:2009 nahrazuje EN 621:1998Zrušená ČSN EN 621:2010 Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW pro vytápění prostorů nebytových objektů; 01.08.2010 01.08.2011 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)

2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
305/2011 2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím