Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy - všechny výrobky»Databáze harmonizovaných norem

Databáze harmonizovaných norem

Databáze všech harmonizovaných norem byla zpracována za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a České agentury pro standardizaci (ČAS).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněných seznamů harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU zdroje (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html  1998–2024) a Věstníku ÚNMZ.

Aktualizace k 1. 3. 2024

Harmonizované normy rozdělené podle sektorů a oblastí

Zkratky sektorů
Upřesnění k harmonizovaným normám

Sektor (zkratka) hEN:
Oblast:
Status normy:   Předpis:
Název/Označení Podrobné vyhledávání
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 71-4:2020 nahrazuje EN 71-4:2013Zrušená ČSN EN 71-4 ed. 2:2021 nahrazuje ČSN EN 71-4:2013Změna Z1-8.21Zrušená Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 16.11.2021 (TOYS) 15.05.2022 (TOYS) (EU)2023/740 (hEN 5. 4. 2023) ruší a nahrazuje (EU)2021/1992
(EU)2021/1992 (hEN 16. 11. 2021) neplatné
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021) neplatné
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019) neplatné
Seznam hEN k TOYS (k 5. 4. 2023, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/282/2
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím