Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.05.2015 - 31.05.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 60745-2-4:2009 Zrušená je nahrazena EN 62841-2-4:2014 ČSN EN 60745-2-4 ed. 2:2010Změna A11-6.12Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-2-4:2015Oprava 1-7.16 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2011        
EN 60745-2-5:2010 Zrušená je nahrazena EN 62841-2-5:2014 ČSN EN 60745-2-5 ed. 3:2011Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-2-5:2015 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 61029-2-1:2012 Zrušená je nahrazena EN 61029-2-1:2010Zrušená EN 62841-3-1:2014 ČSN EN 61029-2-1 ed. 2:2013Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-3-1:2015Oprava 1-7.16 Změna A11-9.18Změna A12-9.21ČSN EN 61029-2-1:2010Změna Z1-6.13(Zrušená) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily 03.09.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 61029-2-6:2010 Zrušená je nahrazena EN 62841-3-6:2014 ČSN EN 61029-2-6:2010Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-3-6:2015Oprava 1-2.16Změna A11-9.18 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1463-1:2009 ČSN EN 1463-1:2009Změna Z1-4.15 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1866-2:2014 ČSN EN 1866-2:2015 Pojízdné hasicí přístroje - Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňují požadavky EN 1866-1 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1873:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1873+A1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1873:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1873+A1:2016(Zatím neharmonizovaná) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.10.2006 (CPR) 01.10.2009 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 21487:2012 Zrušená je nahrazena EN ISO 21487:2018 ČSN EN ISO 21487:2013Změna A1-4.15Změna A2-4.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 21487:2019 Malá plavidla - Pevné instalované benzinové a naftové palivové nádrže 10.06.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
A2:2015        
EN ISO 25197:2012 Zrušená je nahrazena EN ISO 25197:2018 ČSN EN ISO 25197:2013Změna A1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 25197:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2014        
EN 50130-4:2011 ČSN EN 50130-4 ed. 2:2012Změna A1-4.15 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50290-4-1:2014 nahrazuje EN 50290-4-1:2001Zrušená ČSN EN 50290-4-1 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 50290-4-1:2002Změna Z1-12.15(Zrušená) Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska 08.07.2016 (LVD) 16.09.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50290-4-2:2014 ČSN EN 50290-4-2 ed. 2:2015 Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50407-3:2014 ČSN EN 50407-3:2015 Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50491-6-1:2014 ČSN EN 50491-6-1:2014 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50539-11:2013 ČSN EN 50539-11:2013Změna A1-3.15Změna Z1-10.19 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích 08.07.2016 (LVD) 25.07.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2014        
EN 50550:2011 ČSN EN 50550:2011Oprava 1-8.12Změna A1-4.15 Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP) 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 28.07.2017 (LVD) 28.07.2017 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2012        
A1:2014        
EN 50565-1:2014 nahrazuje HD 516 S2:1997Zrušená ČSN EN 50565-1:2015 nahrazuje ČSN 347402:1999Změna Z1-12.03Změna Z2-8.09Změna Z3-2.15(Zrušená) Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny 08.07.2016 (LVD) 17.02.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50565-2:2014 nahrazuje HD 516 S2:1997Zrušená ČSN EN 50565-2:2015 nahrazuje ČSN 347402:1999Změna Z1-12.03Změna Z2-8.09Změna Z3-2.15(Zrušená) Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 08.07.2016 (LVD) 17.02.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 50618:2014 ČSN EN 50618:2015 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60079-1:2007 Zrušená je nahrazena EN 60079-1:2004Zrušená EN 60079-1:2014 ČSN EN 60079-1 ed. 2:2008Změna Z1-4.15Oprava 1-4.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60079-1 ed. 3:2015Oprava 1-1.19 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d" 01.07.2010 (ATEX) 2018/C/371/1
(EU)2019/1202 (hEN)
EN 60127-2:2014 nahrazuje EN 60127-2:2003Zrušená ČSN EN 60127-2 ed. 3:2015 nahrazuje ČSN EN 60127-2 ed. 2:2003Změna A1-6.04Změna A2-4.11Změna Z1-6.15(Zrušená) Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky 08.07.2016 (LVD) 24.10.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60127-6:2014 nahrazuje EN 60127-6:1994Zrušená ČSN EN 60127-6 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 60127-6:1997Změna Z1-6.15Změna A1-7.97Změna A2-11.03(Zrušená) Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky 08.07.2016 (LVD) 08.10.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60255-27:2014 nahrazuje EN 60255-27:2005Zrušená EN 60255-5:2001Zrušená ČSN EN 60255-27 ed. 2:2014 nahrazuje ČSN EN 60255-5:2002Změna Z1-8.14(Zrušená) ČSN EN 60255-27:2006Změna Z1-8.14(Zrušená) Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku 08.07.2016 (LVD) 19.11.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60255-5:2001 Zrušená je nahrazena EN 60255-27:2014 ČSN EN 60255-5:2002Změna Z1-8.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60255-27 ed. 2:2014 Elektrická relé - Část 5: Koordinace izolace pro měřicí relé a zařízení ochrany - Požadavky a zkoušky 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60269-1:2007 ČSN EN 60269-1 ed. 3:2008Změna A1-4.10Změna A2-4.15 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2009
IEC 60269-1:2006/A1:2009
       
A2:2014
IEC 60269-1:2006/A2:2014
       
EN 60335-2-101:2002 ČSN EN 60335-2-101:2003Změna A1-12.08Změna A2-4.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008
IEC 60335-2-101:2002/A1:2008
       
A2:2014
IEC 60335-2-101:2002/A2:2014
       
EN 60335-2-31:2003 Zrušená je nahrazena EN 60335-2-31:2014EN 60335-2-31:1997Zrušená ČSN EN 60335-2-31 ed. 2:2004Změna A2-12.09Změna Z1-5.15Oprava 1-3.06Změna A1-2.07(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60335-2-31 ed. 3:2015 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par 01.05.2006 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2005        
A1:2006
IEC 60335-2-31:2002/A1:2006
       
A2:2009
IEC 60335-2-31:2002/A2:2008
       
EN 60335-2-31:2014 nahrazuje EN 60335-2-31:2003Zrušená ČSN EN 60335-2-31 ed. 3:2015 nahrazuje ČSN EN 60335-2-31 ed. 2:2004Změna A2-12.09Změna Z1-5.15Oprava 1-3.06Změna A1-2.07(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par 08.07.2016 (LVD) 28.04.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60335-2-54:2008 ČSN EN 60335-2-54 ed. 3:2009Změna A11-4.13Změna A1-4.16Oprava 1-4.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry 08.07.2016 (LVD) 30.04.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
A11:2012        
A11:2012/AC:2015        
A1:2015
IEC 60335-2-54:2008/A1:2015
       
EN 60335-2-56:2003 ČSN EN 60335-2-56 ed. 2:2004Změna A1-12.08Změna A2-4.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008
IEC 60335-2-56:2002/A1:2008
       
A2:2014
IEC 60335-2-56:2002/A2:2014
       
EN 60400:2008 Zrušená je nahrazena EN 60400:2017 ČSN EN 60400 ed. 3:2009Změna A1-1.12Změna Z1-2.18Změna A2-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60400 ed. 4:2018(Souběžná platnost) Objímky pro zářivky a pro startéry 01.08.2011 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2011
IEC 60400:2008/A1:2011
       
A2:2014
IEC 60400:2008/A2:2014
       
EN 60695-11-2:2014 nahrazuje EN 60695-11-2:2003Zrušená ČSN EN 60695-11-2 ed. 2:2014Změna Z1-2.18 nahrazuje ČSN EN 60695-11-2:2004Změna Z1-10.14Oprava 1-7.07(Zrušená) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod 15.06.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60695-2-11:2014 nahrazuje EN 60695-2-11:2001*Zrušená ČSN EN 60695-2-11 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 60695-2-11:2001Změna Z1-1.15(Zrušená) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT) 15.06.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60754-1:2014 nahrazuje EN 50267-2-1:1998Zrušená EN 50267-2-2:1998Zrušená EN 50267-2-3:1998Zrušená EN 50267-1:1998Zrušená ČSN EN 60754-1:2015Změna A1-8.20 nahrazuje ČSN EN 50267-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-2:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-3:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku 08.07.2016 (LVD) 27.01.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60754-2:2014 nahrazuje EN 50267-2-1:1998Zrušená EN 50267-2-2:1998Zrušená EN 50267-2-3:1998Zrušená EN 50267-1:1998Zrušená ČSN EN 60754-2:2015 nahrazuje ČSN EN 50267-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-2:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-3:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity 08.07.2016 (LVD) 27.01.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60825-1:2007 Zrušená je nahrazena EN 60825-1:1994Zrušená EN 60825-1:2014 ČSN EN 60825-1 ed. 2:2008Změna Z1-6.10Změna Z2-4.15Oprava 1-3.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015Oprava 1-1.18 Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky 01.09.2010 (LVD) 01.09.2010 (RTTED) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/49/3
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 60825-1:2014 nahrazuje EN 60825-1:2007Zrušená ČSN EN 60825-1 ed. 3:2015Oprava 1-1.18 nahrazuje ČSN EN 60825-1 ed. 2:2008Změna Z1-6.10Změna Z2-4.15Oprava 1-3.09(Zrušená) Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60831-1:2014 nahrazuje EN 60831-1:1996Zrušená ČSN EN 60831-1 ed. 2:2014Oprava 1-10.15 nahrazuje ČSN EN 60831-1:1998Změna Z1-11.14Změna A1 - 09.03(Zrušená) Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz 08.07.2016 (LVD) 18.03.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2014        
EN 60831-2:2014 nahrazuje EN 60831-2:1996Zrušená ČSN EN 60831-2 ed. 2:2014 nahrazuje ČSN EN 60831-2:1997Změna Z1-11.14(Zrušená) Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce 08.07.2016 (LVD) 19.03.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60947-4-3:2014 nahrazuje EN 60947-4-3:2000Zrušená ČSN EN 60947-4-3 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 60947-4-3:2001Změna A1-8.07Změna A2-2.12Změna Z1-3.15(Zrušená) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 11.06.2017 (LVD) 11.06.2017 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60974-3:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60974-3:2019EN 60974-3:2007Zrušená ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 ruší se nahrazuje ČSN EN 60974-3 ed. 2:2008Změna Z1-9.14(Zrušená) ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 08.07.2016 (LVD) 31.12.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61010-2-010:2014 nahrazuje EN 61010-2-010:2003Zrušená EN IEC 61010-2-010:2020Souběžná platnost ČSN EN 61010-2-010 ed. 3:2015Změna Z1-11.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů 18.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61243-3:2014 nahrazuje EN 61243-3:2010Zrušená ČSN EN 61243-3 ed. 3:2015 nahrazuje ČSN EN 61243-3 ed. 2:2011Změna Z1-7.15(Zrušená) Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí 08.07.2016 (LVD) 13.11.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
EN 61347-2-13:2014 nahrazuje EN 61347-2-13:2006Zrušená ČSN EN 61347-2-13 ed. 2:2015Změna A1-8.17 nahrazuje ČSN EN 61347-2-13:2007Změna Z1-5.15(Zrušená) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly 08.07.2016 (LVD) 08.10.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61534-21:2006 Zrušená je nahrazena EN 61534-21:2014 ČSN EN 61534-21:2007Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 61534-21 ed. 2:2015 Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61534-21:2014 nahrazuje EN 61534-21:2006Zrušená ČSN EN 61534-21 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 61534-21:2007Změna Z1-4.15(Zrušená) Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž 08.07.2016 (LVD) 24.07.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61534-22:2009 Zrušená je nahrazena EN 61534-22:2014 ČSN EN 61534-22:2010Změna Z1-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 61534-22 ed. 2:2015 Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61534-22:2014 nahrazuje EN 61534-22:2009Zrušená ČSN EN 61534-22 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 61534-22:2010Změna Z1-4.15(Zrušená) Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou 08.07.2016 (LVD) 24.07.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61851-23:2014 ČSN EN 61851-23:2016Oprava 1-11.17 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2016-06        
EN 61851-24:2014 ČSN EN 61851-24:2015Oprava 1-11.17 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
EN 61869-4:2014 ČSN EN 61869-4:2014 Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2014        
EN 62035:2014 nahrazuje EN 62035:2000Zrušená ČSN EN 62035 ed. 2:2015Změna A1-12.19Oprava 1-9.17 nahrazuje ČSN EN 62035:2000Změna A1-6.04Změna Z1-7.15Změna A2-3.13(Zrušená) Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 15.09.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 62196-1:2014 nahrazuje EN 62196-1:2012Zrušená ČSN EN 62196-1 ed. 3:2015 nahrazuje ČSN EN 62196-1 ed. 2:2012Změna A12-5.15Změna A11-9.13Změna Z1-10.15(Zrušená) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 06.10.2019 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62196-3:2014 ČSN EN 62196-3:2016 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62626-1:2014 ČSN EN 62626-1:2014 Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 300 328 V1.9.1 nahrazuje EN 300 328 V1.8.1Zrušená ČSN ETSI EN 300 328 V1.9.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 300328 V1.8.1:2013(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 30.11.2016 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 300 330-2 V1.6.1 nahrazuje EN 300 330-2 V1.5.1Zrušená ČSN ETSI EN 300330-2 V1.6.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 300330-2 V1.5.1:2010 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 30.11.2016 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 301 489-23 V1.5.1 Zrušená je nahrazena EN 301 489-50 V1.2.1EN 301 489-23 V1.4.1Zrušená ČSN ETSI EN 301489-23 V1.4.1:2011(Souběžná platnost) ČSN ETSI EN 301489-23 V1.5.1:2012(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 301489-50 V1.2.1:2013(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 23: Specifické podmínky pro rádiové zařízení, opakovač a přidružené zařízení základnové stanice (BS) pro CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA a E-UTRA) 31.08.2013 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 302 208-2 V2.1.1 nahrazuje EN 302 208-2 V1.4.1Zrušená ČSN ETSI EN 302208-2 V2.1.1:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 302208-2 V1.4.1:2012 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W a v pásmu 915 MHz až 921 MHz s úrovněmi výkonu do 4 W - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 30.11.2016 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 302 561 V1.3.2 nahrazuje EN 302 561 V1.2.1Zrušená ČSN ETSI EN 302561 V1.3.2:2015(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN ETSI EN 302561 V1.2.1:2010(Souběžná platnost) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 30.06.2016 (RTTED) 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 303 098-2 V1.2.1 ČSN ETSI EN 303098-2 V1.2.1:2015 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 303 135 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303135 V1.1.1:2015 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 303 203-2 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303203-2 V1.1.1:2015 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zdravotnické síťové systémy v oblasti těla (MBANS) pracující v rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 303 204-2 V1.1.1 ČSN ETSI EN 303204-2 V1.1.1:2015 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 2018/C/49/3 1999/5/ES 426/2000 Sb. 443/2001 Z.z.
EN 305 550-2 V1.2.1 ČSN ETSI EN 305550-2 V1.2.1:2015 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 08.06.2017 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím